Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 september 2008

Klooster Zin reinigt poep en pies met rietkraag

ZIN telt twee helofytenfilters. Het klooster is niet aangesloten op het riool en is daarom afhankelijk van natuurlijke afvalwaterzuivering op eigen terrein.
Helofytenfilters zijn met verschillende lagen zand gevulde vijvers waar riet en bodembacteriën het afvalwater zuiveren uit toiletten, badkamers, wasmachines en keuken. De bacteriegroei rond de wortels wordt bevorderd door de rietplanten, die als een soort “snorkels” zuurstof uit de lucht opnemen en naar de wortels transporteren. De filters kunnen fosfaten en stikstof uit het afvalwater verwijderen. Stikstofverbindingen (eiwitten, ammonium, nitraten) worden voor een deel omgezet in luchtstikstof.

De keuken- en schoonmaakbrigade van ZIN helpt wel een handje mee door alleen biologische schoonmaakmiddelen te gebruiken. In de toekomst krijgen gasten ook alleen biologisch afbreekbare zeepjes en shampoos aangeboden.

Je zou verwachten tussen de rietkragen in iets van poep of pies te ruiken, maar de bekende rioollucht is afwezig. Het geschoonde water wordt doorgepompt naar een forse vijver, waar twee vervaarlijke snoeken bewijzen dat een helofytenfilter minstens zo goed is als een traditionele afvalwaterzuivering. De roofvissen blijven gewoon in leven en vormen in het voorjaar een gevaar voor alle jonge eendjes.

Wereldwijd zijn inmiddels 50.000 helofytenfilters geïnstalleerd. Het wordt bijvoorbeeld toegepast bij afgelegen campings, bezoekerscentra en horeca-etablissementen, maar ook door agrarische bedrijven en in woonwijken.

P+ webtip: Klooster ZIN