Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 oktober 2008

Marktplaats duurzaam inkopen is open

“De criteria zijn een soort duurzaamheidslat”, zegt Karin Jansens, projectmanager van MVO Nederland. “De verantwoordelijkheid voor de criteria ligt bij de rijksoverheid. Op verzoek van het ministerie van VROM heeft MVO Nederland, o.a met medewerking van allesduurzaam.nl, een website gebouwd waarop bedrijven die voldoen aan de overheidscriteria zich kunnen presenteren. Voor de bedrijven die goed scoren, is deze Marktplaats Duurzaam Inkopen Overheid een prima marketinginstrument en een manier om aan nieuwe orders te komen. De achterblijvers zullen hun best doen om op den duur ook aan de criteria te voldoen als ze aan de overheid willen leveren.”
Per 2010 wil de Rijksoverheid voor 100 procent duurzaam inkopen. Voor de gemeenten geldt een norm van 75 procent en ook de provincies en de waterschappen gaan over ruim een jaar voor minstens de helft van al hun aankopen de duurzaamheid als criterium gebruiken. Jansens: “Dat zet de markt in beweging. De kans is groot dat over een paar jaar iedereen aan de criteria voldoet. Daarom worden ze op den duur naar verwachting aangescherpt.”

P+ webtip: Marktplaats Duurzaam Inkopen