Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 oktober 2008

Google geeft 9 regels voor duurzame innovatie

Google heeft zelfs al een biologisch bedrijfsrestaurant. Je kunt niet zeggen dat alle bedrijven ter wereld al zo ver zijn. Hier zijn de “9 rules of innovation from Google”.
1. Innovation, not instant perfection. Zet het streven naar innovatie op de eerste plaats, niet het streven naar de ultieme perfectie.
2. Ideas come from everywhere. Ideeën komen overal vandaan en van iedereen, bied iedereen binnen het bedrijf de mogelijkheid feedback te geven over producten en problemen van het bedrijf.
3. A license to pursue your dreams. Geef de werknemer de ruimte om aan zijn eigen initiatieven te werken. Google hanteert de zogeheten 20 procentsregel: een werknemer mag 20 procent van zijn werktijd besteden aan een eigen project.
4. Morph projects do not kill them. Durf ideeën en producten op de plank te leggen als ze niet direct bruikbaar zijn of niet het gewenste resultaat opleveren. Wellicht kunnen deze in de toekomst hergebruikt worden. “Dont kill ideas!”
5. Share as much information as you can. Deel alle beschikbare informatie, geef medewerkers toegang tot alle beschikbare informatie binnen het bedrijf.
6. Users, users, users. Zet de gebruiker ten alle tijden op nummer 1. Een tevreden gebruiker verlengt de houdbaarheidsdatum van het product.
7. Data is apolitical. Data is geen politiek. Passie voor een product hebben is niet genoeg. Probeer elk proces te kwantificeren, zodat resultaten meetbaar zijn.
8. Creativity loves constraints. Ingenieurs houden van het idee om te realiseren wat eigenlijk niet kan, wat nog niet bestaat. Moedig dit aan.
9. You are brilliant? Dan huren wij jou! Dat was de personeelswerving waar Google de eerste honderden slimmerikken mee vond. Briljante mensen willen geen papier verschuiven op een bureau, maar ze willen werken aan het oplossen van wereldproblemen.Dit alles bij elkaar leidt dus tot patenten van op zee drijvende datacentra. Google legde dit jaar de volgende omschrijving vast: “The sea-powered electrical generator may comprise a wave-powered generator system, and may further include a plurality of motion-powered machines arranged in a grid and wired together. The wave-powered electrical generator system may likewise comprise one or more Pelamis machines.” P+ webtip: De 9 innovatieprincipes van Google