Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 oktober 2008

Triodos Bank: No problemo

Bij de opening van het hoofdkantoor in Zeist plaatste Triodos Bank alweer enkele jaren geleden een bordje in de tuin. Niet te koop. Daarmee werd gezegd: deze bank is niet genoteerd aan de beurs. Er zijn dus geen aandelen waarmee gespeculeerd kan worden. De foto is heel actueel geworden, nu zoveel beursgenoteerde banken de speelbal van speculanten zijn geworden. Met Triodos kan dat niet, net als met de Rabobank, die een cooperatieve structuur kent en op dit moment ook een veilige haven is, met ruw weer op zee.

Blom op de homepage: “Onze krediet- en beleggingsportefeuille is van hoge kwaliteit: geen structured products en daaraan gekoppelde derivaten. De verliezen die een slechte krediet- en beleggingsportefeuille met zich mee kan brengen, tasten de solvabiliteit van een bank aan. Het is daarom van groot belang dat je als bank weet aan welke bedrijven je geld leent en bekend bent met de sectoren waarin deze klanten actief zijn. Triodos Bank kent zijn kredietnemers omdat financiering van duurzame ontwikkeling iets heel anders is dan een lening aan een anonieme debiteur, al dan niet verpakt met andere leningen tot een verhandelbaar pakketje. De financiering van duurzame ondernemers verbindt Triodos Bank met de reële economie. Triodos Bank is daarmee niet afhankelijk van ondoorzichtige kapitaalmarkten.”
Bij  Triodos ergeren ze zich wild aan de manier waarop nu “paniek wordt gemaakt”. Waar gaat het eigenlijk allemaal over? Nederland is in nood omdat we qua beurskoers op het niveau van 5 jaar geleden zitten? Wie had het slecht in 2003? Zo klinkt het in de wandelgangen van deze duurzame bank. Ten overvloede meldt Blom desalniettemin dat hij alle spaarders hun geld meteen kan geven. “Een sterke solvabiliteit betekent dat een bank een gezonde kapitaalsbasis heeft en in staat is om haar verplichtingen op korte- en lange termijn na te komen. Met een solvabiliteitsratio van 15,1 procent zit Triodos Bank ruim boven het vereiste minimum van 8 procent.”
P+ webtip: Reactie Blom op crisis