Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 oktober 2008

AL Gore verbindt kredietcrisis aan klimaatverandering

Volgens Gore, die wegens fileproblemen te laat arriveerde en zo niet de auto van de toekomst kon bewonderen, is de huidige crisis in de financiële wereld ontstaan doordat burgers boven hun stand leven. Amerikanen konden afgesloten hypotheken niet veroorloven, banken speelden daarop in door goede en slechte leningen in samengestelde financiële producten onder te brengen waarmee ze pijlsnel konden verdienen. "Op het moment dat de absurditeit van dit systeem werd doorzien", zo citeerde het NRC de Nobelprijswinnaar, "brak paniek uit en de crisis was daar."

Klimaatverandering is van hetzelfde laken een pak. Volgens Al Gore zal spoedig het moment aanbreken dat mensen beseffen dat aantasting van de aarde niet buiten economische cijfers gehouden kan worden. Een ontwikkelingsland dat zijn regenwouden voor onmiddellijk gewin kapt, is bezig zichzelf te verminken. Het moment is, meent Gore, dan ook niet ver meer dat de internationale gemeenschap haar morele verantwoordelijkheid moet nemen het land daarop te wijzen. En met alternatieven moet aankomen.

De milieugoeroe hield z'n gehoor voor dat het nu, en niet later, tijd is een einde te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen. "We kunnen het tij keren", zei Gore. En hield vervolgens een enthousiast pleidooi voor "schone, uiteindelijk veel goedkopere energie, afkomstig van zon en wind". Diverse keren gaf Gore de bouw van kolengestookte centrales een veeg uit de pan. "Producenten zeggen dat er binnenkort technieken bestaan CO2 af te vangen en op te slaan in de bodem. Dat is helemaal niet zo", aldus Gore (de eerste grootschalige proeven met afvang en opslag staan pas voor 2013 gepland, bericht Energiegids.nl in het komend nummer).

De voormalige vice-president ziet veel meer heil in een stroomnet dat de Noordzee en Noord-Afrika met Europa verbindt. Tien jaar geleden werd dat idee nog bijna weggehoond maar tegenwoordig kunnen alle grote windparken zonder veel stroomverliezen aan elkaar gekoppeld worden, net als zonne-energiecentrales (PV of CSP) in hartje Spanje of Noord-Afrika. Gore vergeleek het gebruik van deze duurzame stroom met computers: net zoals die elke achttien maanden twee keer zoveel informatie kunnen verwerken, zal de prijs van zonnestroom gigantisch kunnen dalen als de vraag ernaar toeneemt.
 


P+ webtip 1:
Energiegids.nl
P+ webtip 2:
NRC over Al Gore