Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 oktober 2008

Initiatief Duurzame Handel met 31 miljoen aan de slag

Komt er definitief een einde aan kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden op de plantages waar cacao groeit, in West-Afrika? Het meest interessante van het IDH-programma is het leerproces. Alles is er op gericht om een goed voorbeeld te krijgen en dat elders toe te gaan passen, “als goed voorbeeld uit te rollen”. Op de website van IDH staat: “De meerwaarde van ISL ligt ondermeer in de expliciete aanpak van het leren: het kapitaliseren en uitbouwen van al bestaande kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming van ketens binnen multistakeholderverband. Dit alles met het doel om het verduurzamen van ketens effectiever, met meer impact en in betere samenwerking met anderen op te pakken. Samenwerking met deskundigen, binnen en buiten IDH, is daarvoor cruciaal.”

Indrukwekkend is de groep betrokkenen die de kwartiermakers en directeur Joost Oorthuizen bij elkaar kregen. Bijna veertig bedrijven en brancheorganisaties doen mee, meer dan twintig maatschappelijke organisaties en ook de vakcentrales FNV en CNV. Oorthuizen: “We moeten van elkaar gaan leren en niet steeds opnieuw het wiel uitvinden. Kennisuitwisseling is een belangrijke pijler van het Initiatief Duurzame Handel.”

Hoe dat zal gaan? Neem bijvoorbeeld het verbeterprogramma voor Hout en Bosproducten. Hier wordt gestreefd naar versterking en toename van duurzame handel in hout en andere bosproducten die afkomstig zijn uit de Amazone regio, met Europa en de producerende landen zelf als belangrijke aanjagers voor duurzame ontwikkeling van de regio. Verbetering van handel, samenwerking en synergie binnen/tussen verwerkende en opkopende sectoren en het promoten van forest management staan in dit programma centraal. Begonnen wordt dus in Brazilië. Als de zaak daar netjes geregeld is, wordt er doorgestoken naar Peru en Bolivia, ook landen aan de rand van de Amazone. De bundeling van participanten is indrukwekkend: FSC Nederland, Reef Hout, Jongeneel, Precious Woods Europe, Dekker Hout, Nailtra, Koninklijke BAM Groep, INPA Parket, VolkerWessels, Bouwend Nederland, Raad Nederlandse Detailhandel, ICCO, WWF NL, Instituto Socio Ambiental Brazilië, WWF Brazilië, WWF Peru, FNV Bouw, FSC Brazil, IMAFLORA, PFCA, IFT, Peru FSC National Initiative, SNV-Peru, PROM Peru en UNALM. Als het nu niet lukt, lukt het nooit meer.

P+ webtip: Initiatief Duurzame Handel