Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 november 2008

Nederland wil aan de vleesloze dag

Moeten we dan een vaste dag kiezen? Daarover heerst grote twijfel. Dat moet dan maar de vrijdag zijn, vindt 15 procent van de Nederlanders. Liever de zaterdag, vindt 12 procent. Nee, de woensdag, volgens 8 procent, die blijkbaar de gehaktdag beu is. Maakt niet uit welke dag van de week, stelt een meerderheid van 31 procent van de Nederlandse bevolking. Slecht één op de tien Nederlanders wil elke dag van de week vlees blijven eten. Van alle respondenten reageerde maar liefst 27 procent ‘heel positief’ op de oproep om één dag in de week geen vlees te eten. Een nog grotere groep van 41 procent reageerde ‘positief’. Wanneer deze percentages bij elkaar worden opgeteld, ontstaat een totaalgroep van 68 procent van alle Nederlanders die best een dag per week zonder vlees zou willen. Groepen die met name enthousiast reageerden (76 procent) zijn 50-plussers waar de kinderen alweer de deur uit zijn, en gezinnen met kinderen tussen de 5 en 14 jaar. Met name vrouwen blijken één dag geen vlees een prima idee te vinden; maar liefst acht op de tien vrouwen staat positief tegenover deze oproep. De meeste positieve reacties kwamen uit het westen van het land.

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer mensen met een hogere opleiding eerder een dagje zonder ham op de boterham willen (74 procent), dan mensen die geen universitaire of hbo-studie hebben gevolgd. Van de groep laag opgeleiden zegt 12 procent: ‘Ik wil elke dag vlees’. Deze cijfers worden nauwelijks vertekend door mensen die vegetariër zijn. In de hele onderzoekspopulatie was dat percentage slechts 2 procent.

Maar gaat u het ook echt doen, vroeg MarketResponse. Dan blijken vrouwen standvastiger dan mannen te zijn. Niet minder dan 74 procent van de vrouwen zegt de daad bij het woord te zullen voegen. Het maakt dan ook niet uit of ze een gezin met één of vier kinderen hebben; de kip blijft die dag in de supermarkt liggen. Mannen denken nog wel eens door de bocht te zullen gaan: slechts 46 procent denkt daadwerkelijk gehoor te geven aan de oproep. Verder blijkt één dag geen vlees eten in eenpersoonshuishoudens en kleinere gezinnen beter uitvoerbaar is dan in de grotere gezinnen.

Volgens directeur Willem Brethouwer van MarketResponse wijst deze opvallend hoge uitslag er op “dat er al een feitelijke gedragsverandering gaande is. Er zijn blijkbaar al steeds meer vleesverlaters in Nederland, anders kom je niet op zulke hoge aantallen uit. En dat vooral vrouwen zo standvastig in hun overtuiging zijn, betekent dat het menens is. Vrouwen zijn toch nog steeds in grote meerderheid diegene in het gezin die besluiten wat er op tafel komt te staan.”Het volledige onderzoeksverslag staat in het nieuwe nummer van P+.

P+ webtip: Abonneren op P+