Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 november 2008

SNS: Wel groot geld voor microkrediet

Theo Brouwers, directeur SNS Asset Management: “Het is niet dat wij met de lancering van dit fonds geen last hebben van de kredietcrisis. Ook wij hebben gemerkt dat ondanks de grote interesse in microfinanciering, de besluitvorming wat langer op zich laat wachten. En er zijn ook enkele partijen die hun deelneming opschorten tot de rust op de financiële markten is teruggekeerd. Desondanks zijn we er toch weer in geslaagd om enkele gerenommeerde partijen aan ons te binden en boven de door ons gestelde target van 100 miljoen euro te eindigen.”

Gegeven de aanhoudende belangstelling voor microfinanciering onder de institutionele beleggers en de blijvende behoefte van microfinancieringsinstellingen aan kapitaal is besloten om het fonds te heropenen voor een tweede tranche die afhankelijk van de financiële markten in het eerste kwartaal van 2009 zal plaatsvinden.

Het tweede SNS Institutional Microfinance Fund is onder meer opgericht om te voldoen aan enerzijds de behoefte van beleggers om exposure te krijgen op deze snel groeiende markt, en anderzijds de grote behoefte aan kapitaal van microfinancieringsinstellingen om hun explosieve groei in de kredietportefeuilles te financieren. Een verklaring voor het succes is onder meer terug te voeren op de uitstekende performance van het eerste fonds en ondersteunt de daarmee veronderstelde lage correlatie van microfinanciering. Bij microfinanciering draait het om investeringen in de informele economie waarbij de betalingsmoraal van micro-entrepreneurs belangrijker is dan de koersen op de financiële markten.
 “Juist nu, in deze tijd waarin beleggingen in Emerging Markets en locale valuta worden teruggetrokken, is de behoefte aan kapitaal extra groot bij MFIs. De groei en de performance van MFIs is onverminderd goed maar de beschikbaarheid van kapitaal neemt navenant af, vandaar dat ik extra blij ben met dit succes”, aldus Theo Brouwers. “Dit geeft ons wederom de mogelijkheid om meer dan 1 miljoen mensen een toegang te geven tot een beter bestaan”.

P+ webtip: SNS Asset Management

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier