Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 november 2008

Werktijdverkorting door kredietcrisis gebruiken voor vrijwilligerswerk

Lageweg in zijn brief: “De actuele discussie over werktijdverkorting bracht mij op het volgende idee. Stimuleer bedrijven die voor werktijdverkorting in aanmerking willen komen om niet alleen extra te investeren in opleidingen voor hun personeel maar activeer hen ook om het personeel in de vrijgekomen tijd extra beschikbaar te stellen om zich in te zetten voor sociale doelen (vrijwilligerswerk, gesprekken met mensen die eenzaam zijn, ouderenbezoek, mantelzorg, buurtwerk, sportclubs, integratie, enz enz).”

Volgens Lageweg zijn er overal in Nederland stichtingen en verenigingen die dringend om een extra paar handen verlegen zitten. “In de praktijk blijkt hieraan zowel bij vrijwilligersorganisaties als bij medewerkers van bedrijven een grote behoefte. Mensen zetten zich in het algemeen graag in voor sociale doelen zeker als ze daarin een beetje worden gestimuleerd. Ook het bedrijf leert van dit soort contacten en projecten.”

MVO Nederland waarschuwt deze suggestie niet dwingend op te leggen. Lageweg: “Ik zou hier geen wettelijke of verplichtende regeling van maken want daarvoor is dit onderwerp te ingewikkeld en is maatwerk vereist. Maar wat de overheid wel zou kunnen doen is bedrijven die werktijdverkorting aanvragen op deze mogelijkheid attenderen en daar via uitspraken van uw minister en staatssecretaris aandacht voor vragen.”

Lageweg biedt aan als bemiddelaar te willen optreden tussen bedrijven en organisaties die weten waar vrijwilligers direct terecht kunnen. "Voor praktische informatie, tips en praktijkvoorbeelden kan men altijd terecht bij MVO Nederland", aldus Lageweg.P+ webtip: MVO Nederland