Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
03 december 2008

ECN: Obama gaat meer aandacht aan klimaatverandering besteden

Een dilemma dat ECN in het internationaal klimaatbeleid vooraf signaleerde, was het spanningsveld tussen het Westen en de zich ontwikkelende landen. De EU heeft - vergeleken met de VS, China en India - nogal scherpe doelen voor emissiereductie gesteld. Namelijk minstens twintig procent emissiereducties in 2020 ten opzichte van 1990. Het valt te betwijfelen of de rest van de wereld daarin meegaat. China en India, waar de CO2 uitstoot per hoofd van de bevolking aanzienlijk lager is, weigeren in ieder geval nog. "Alle landen ter wereld zullen echter emissiereducties moeten uitvoeren en meebetalen aan adaptatie om klimaatverandering binnen de perken te houden", zo lichtte De Coninck de westerse consensus toe.

Tijdens haar presentatie duidde de ECN medewerker enkele tendenzen die zijn beslag op de Kopenhagen conferentie zullen krijgen, de conferentie waar het mondiale klimaatbeleid aan de orde zal komen. "De Verenigde Staten hebben tegenwoordig een veel klimaatbewustere bevolking dan onder Bush. Om de voorzieningszekerheid uit eigen land veilig te stellen, wordt nationaal energiebeleid steeds belangrijker. Kolen zorgen voor elektriciteit, olie voor transport, CO2 opslag zal een rol gaan spelen."

Ondertussen realiseert Obama wel dat de industrie, en dan met name de autoindustrie, een duurzame slag moet maken. "Dat de leiders van de belangrijkste autoproducenten met hun eigen straalvliegtuig naar Washington zijn gevlogen, heeft veel kwaad bloed gezet", aldus De Coninck. Maar het voert volgens ECN nog tever dat Obama stringente duurzame voorwaarden aan staatssteun zal stellen. "Voor hoge aantallen hybride voertuigen, al dan niet volledig elektrisch (plug-in), moet voldoende maatschappelijk draagvlak zijn", aldus De Coninck.

De kredietcrisis kan volgens ECN directeur Ton Hoff een blessing in disguise voor een duurzame energieinfrastructuur worden, zo bracht de directeur in de discussie naar voren. In vergelijking met Europa heeft de VS een gedateerde energieinfrastructuur. En Obama is, zoals heeft P+ al eerder geschreven, een groot voorstander van het smart grid (waarin decentrale, vooral duurzame energiebronnen via intelligente netwerken aan elkaar gekoppeld worden). De VS zal daarvoor waarschijnlijk grote bedragen kunnen gaan uittrekken. In dat opzicht kan Obama volgens ECN leren van onze oosterburen. "Duitsland trekt al acht jaar aanzienlijke subsidies voor duurzame energie uit. Nu spelen er zoveel industriebelangen mee dat die ontwikkeling moeilijk terug te draaien valt", besluit De Coninck. P+ webtip:
presentatie eerste perslunch ECN (PPT, 2,7 MB)