Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 december 2008

HalalPlus verdooft eko-dieren voor de slacht

Ali-Salah tegen P+: “Straks hebben wij het beste kwaliteitskeurmerk dat er is. Ons pluimvee-producten bijvoorbeeld: wij selecteren alleen eko-kippen waarvan de snavel niet gekapt is. Want: een dier moet een goed leven hebben gehad, Deze kippen hebben dus ook een buitenloop gehad. En zijn nooit ingespoten met antibiotica. Daarna het slachten. De kippen worden halal bedwelmd door middel van een elektrische verdoving. Maar volgens de rituele principes moet dit proces keerbaar zijn, moet de kip even later weer normaal tot leven kunnen komen, gewoon weer kunnen lopen en pikken. Daar hebben we ervaring mee. De verdoving is effectief, de kip voelt niets, maar we kunnen wel ritueel slachten. Dat wil zeggen: niet machinematig, maar handmatig. We werken dus alleen met kleine slachthuizen. Uiteraard gelden deze eisen ook voor kalveren of schapen.”

De directeur van het keurmerk voert momenteel gesprekken met toekomstige afnemers van het HalalPLus-vlees. Het zal niet zo snel op de markt liggen, maar eerder bij de betere islamitische slager. “En bij de supermarkten, bij luchtvaartmaatschappijen als de KLM en de Malaysia Air en bij goede restaurants. Die partijen hebben we allemaal op het oog.”

Halal betekent in het Arabisch “rein”, en is een Islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is. Het gaat hierbij zowel om handelingen als producten. Halal is een voedingsleer met duidelijke voorschriften en richtlijnen waaraan moslims zich dienen te houden. Deze spijswetten zijn gebaseerd op de Koran(heilig boek van de moslims), de Soenna (de traditie en levensloop van de Heilige profeet Mohammed) en de Islamitische rechtspraak van erkende islamitische geleerden. Omdat voedsel zo een belangrijk deel is van het dagelijkse leven, spelen deze spijswetten ook een belangrijke rol in het leven van de moslim. Bij het bepalen van de halal waarde van voedsel wordt gekeken naar de oorsprong ervan. Halal is ook een identiteit van bewust leven. Halal staat daarmee voor kwaliteit, hygiëne en lifestyle.

P+ webtip: Halal Correct