Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 december 2008

MVO-bonus voor Zalm zou heel mooi zijn

Namens MVO Nederland schrijft Lageweg: “Naast bedrijfseconomische redenen zijn er vooral ook zwaarwegende maatschappelijke argumenten om duurzaamheid in uw strategie centraal te stellen. De noodzakelijke reductie van CO2, de urgentie van biodiversiteit, de economische noodzaak van eerlijke handel, het terugdringen van armoede en het bevorderen van diversiteit, ondernemerschap en economische zelfstandigheid zijn ieder voor zich, en gezamenlijk, dringende redenen om van MVO uw topprioriteit te maken. Steeds meer (duurzame) banken tonen aan dat deze maatschappelijke uitdagingen de financiële sector tal van kansen biedt, bijvoorbeeld op gebieden als productontwikkeling, risicomanagement en nieuwe markten.”
 
Dan over de bonus: “Intussen wordt er in diverse multinationale bedrijven ook een koppeling gelegd tussen duurzaamheidsprestaties en de beloning van de top. Wij geven u graag in overweging hierin ook een koploperspositie in te nemen. Wanneer de bonus voor de heer Zalm bij een succesvolle verkoop van de bank niet alleen wordt gekoppeld aan de economische waardeontwikkeling, maar ook aan waardecreatie op de terreinen people en planet, dan zal de maatschappelijke waardering ongetwijfeld nog groter zijn.”

Lageweg, tot slot, tegen P+: “Ik stel dus niet de hoogte bonus ter discussie, maar wel de manier waarop deze verdiend kan worden. Ik pleit voor meer elementen die daarin meewegen. Je kunt zelfs  het oordeel van relevante maatschappelijke stakeholders benoemen. Of klantentevredenheid. Er zijn koplopers in Nederland die daar ervaring mee hebben, maar nog niet veel. Als Zalm daarop goed scoort, als de bank straks wordt verkocht, waarom zou hij dan geen mooie bonus mogen verdienen?”

P+ webtip: Open brief aan Zalm