Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 december 2008

Prins Carlos versterkt bestuur van MVO Nederland

Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland is blij met zijn nieuwe bestuurslid. "Ik heb hem in het MVO-netwerk ontmoet, een keer of drie, vier. Onder andere bij Triodos Bank, bij het jubileum van directeur Peter Blom. Dit voorjaar ook in Den Haag. Zijn moeder organiseerde "MVO aan de binnenkant", met een line up aan sprekers. Zo kom je aan de praat. Ik raakte onder de indruk van zijn ideeën. We hebben toen gevraagd of hij voor een bestuursfunctie beschikbaar was. Dat is nu een feit."

Prins Carlos zal zich vooral gaan bezig houden met MVO koplopers en met internationale MVO thematiek. De prins tegen P+: "Het is een goed moment nu. Mensen beseffen dat ze niet tegen het bedrijfsleven kunnen zijn. Kapitalisme en milieu zijn nu samengekomen. Er is geen krachtiger bundeling mogelijk om de wereldproblemen van dit moment aan te pakken. Ik voel me vereerd dat ik mee mag doen, met deze kornuiten. Nou ja, kornuiten. Of dit nu het goede woord is? Medestrijders, dat is al beter."

Prins Carlos heeft een internationale afkomst, groeide op in Nederland, Spanje, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. "Ik ben een geboren Europeaan." Na de scheiding van zijn ouders woonde hij jaren bij zijn opa en oma op Paleis Soestdijk. Hij studeerde politieke wetenschappen aan de Wesleyan University in Connecticut en demografie en filosofie aan de Cambridge University. Hierna begon hij met werken bij de ABN Amro in Amsterdam waar hij zich vooral bezig hield met de voorbereiding van de invoering van de euro. De prins heeft ook een tijd in Brussel gewerkt als public affairs consultant bij EPPA (European Public Policy Advisors). Daarna koos hij voor het begeleiden van startende ondernemingen die duurzame producten op de markt brachten, zoals de Greencard van Tendris van Ruud Koornstra en de jongste Philips-generatie.

De kans voor Nederland? "Er is nu een enorme trend naar transparantie gaande. Wie daar niet aan meedoet, wordt als verdacht beschouwd, met argwaan bezien. Je moet open zijn en meedoen. Transparantie heeft ook als voordeel dat je veel kunt leren van anderen. Er is wereldwijd veel kennis op duurzaamheidsgebied publiekelijk toegankelijk. Dit alles wil ik graag naar Nederland halen, ook al zijn heel veel Angelsaksische praktijken niet toepasbaar hier. Venture capital is hier heel anders dan in de VS, het denken over privé-investeringen ligt hier ook heel anders. Hier telt de langdurigheid van een onderneming. Failliet gaan, dat ligt in Nederland veel meer beladen, vooral in het mkb."

P+ webtip: Bestuur MVO Nederland