Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 december 2008

Architect Thomas Rau over het jaar 2074

Rau in P+: “Het dilemma is dat wij niet meer geleerd worden verantwoordelijk te zijn voor ons eigen handelen. We laten ons sturen door regeltjes. We worden daardoor gevrijwaard voor de consequenties van ons eigen gedrag. Dat is een heel nieuw verschijnsel. Dit is tot de eerste Industriële Revolutie nooit een issue geweest. Je had een stoel nodig, je ging naar buiten, kapte een boom en maakte die stoel. Vandaag hebben we geen idee meer waar het hout of de vloerbedekking vandaan komt. We leven nu in een wereld zonder context. We gaan naar een greenwasher als McDonald’s waar je een groene burger kunt krijgen. Dat staat voor mij voor de manier waarop we nu Green Buildings maken. Die zijn net zo vies, net zo ongezond, maar er staat groen op en iedereen denkt: het zal wel goed zijn. Maar het is helemaal niet goed. Het is gewoon greenwashing. Een mooi voorbeeld is ook de auto-industrie, de discussie over asbest in de remschijven. Dat is kankerverwekkend, dat weten we allemaal. Dus is er wetgeving gekomen om het gebruik van asbest te verbieden. Er is een heel circus opgetuigd en nu zijn dus alle remmen asbestvrij. Dat lijkt mooi, ware het niet zo dat de vrijkomende stof bij de nieuwe remschijven drie keer giftiger is dan asbest. Er is dus niet performance-gericht aangestuurd, maar productgericht.”

In het gesprek zegt Bierman van Triodos Bank op zeker moment: “Er schiet me een prachtige vergelijking te binnen. De steenhouwers zijn bezig met de kathedraal in Salisbury. Vraagt iemand wat ze aan het doen zijn. Zegt de eerste: ik probeer hier een hele mooie vierkante steen van te maken…”

Rau maakt het verhaal af: “Zegt de tweede: en ik maak een engel. En de derde: ik werk aan een kathedraal. En inderdaad, dit is het gevoel dat we terug moeten hebben, dat we allemaal aan die kathedraal werken en niet aan een stuk steen.”

P+ webtip 1: Artikel over Rau in P+

P+ webtip 2: Programma congressen P+ in 2009 met P+@Night