Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 januari 2009

MVO doorstaat kredietcrisis goedDeze bevindingen werden door Willem Lageweg gepresenteerd tijdens de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland: we telden ruim 350 gasten.

 Een belangrijke aanjager van de verdere doorbraak van MVO is volgens Lageweg het inkoopbeleid van veel multinationals en de overheid. Deze grote marktpartijen stellen aan hun leveranciers steeds nadrukkelijker duurzaamheidseisen. Dat geldt ook voor de voorwaarden die banken stellen aan hun kredietnemers. 

Die trend wordt ongeacht de recessie nadrukkelijk doorgezet.

MVO biedt ondernemers veel kansen om kosten te besparen, bijvoorbeeld door energiebesparing en andere vormen van CO2-reductie. Ook schept MVO allerlei mogelijkheden voor innovatie en nieuwe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van productontwikkeling, in de keten of tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Lageweg constateerde dat vooral de combinatie planet en profit op een groeiende belangstelling mag rekenen. 
Voor people-onderwerpen als arbeidsparticipatie, diversiteit en de werk-privébalans is de aandacht minder groot. Hij riep het bedrijfsleven op hier meer initiatief te tonen.


MVO Nederland doorstaat de kredietcrisis zelf ook goed. De netwerkorganisatie telt inmiddels meer dan 750 leden en groeit stevig door.

P+ webtip: MVO Nederland

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier