Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 januari 2009

E.ON bouwt eerst pijp kolencentrale Maasvlakte

André van der Vlugt, persvoorlichter van Greenpeace, stelt: “De bouwvergunning aan E.ON is wel verleend, maar nog niet de vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet. Ze gaan er gewoon van uit dat ze die krijgen.” Volgens woordvoerder Hans Schoenmakers van E.ON is echter ook deze vergunning al binnen.

Ook over de CO2-compensatieplannen met de nieuwe kolencentrale lopen de visies van de woordvoerders uiteen. Schoenmakers zegt dat de centrale helemaal gereed wordt gemaakt om de CO2 op te vangen en op te slaan. “Het leidingstelsel wordt gereed gemaakt. Op het terrein is ruimte beschikbaar om een installatie neer te zetten. Met TNO doen we nu op het terrein al onderzoek. Het is een kleine pilot.” Greenpeace doet badinerend over deze voorbereidingen. Van der Vlugt: “Een terrein ter grootte van een voetbalveldje, dat is de reservering voor de installatie. Als er al opslag komt tussen 2015 en 2020, dan komt het te laat. De geschiedenis leert dat wanneer niemand weet wie het moet gaan betalen, wij het gaan betalen.”E.ON communiceert op de website dat “de MPP3 een ultramoderne kolencentrale is waar met poederkool stoom met zeer hoge stoomcondities (285 bar, 600 tot 620 graden Celcius) wordt geproduceerd. Dit stoom wordt door een turbine en een generator omgezet in elektriciteit. Dankzij deze technologie wordt een rendement van ruim 46 procent bereikt. Veel hoger dan in traditionele kolencentrales. Dankzij deze verbetering daalt de CO2-uitstoot per kilowattuur met ongeveer 20 procent. E.ON zal ook de mogelijkheid benutten om in de nieuwe centrale biomassa, zoals houtsnippers, als brandstof bij te stoken. We doen op dit moment onderzoek naar het maximale percentage biomassa dat kan worden bijgestookt. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar logistieke aspecten. Is er wereldwijd voldoende aanbod? Is de hoeveelheid logistiek beheersbaar? Plus de effecten op het materiaal van de centrale. Om aan de hoge temperaturen en drukken te kunnen voldoen, zijn nieuwe materialen (metaallegeringen) ontwikkeld. Tot nu toe is nog geen onderzoek gedaan naar de beïnvloeding van die materialen door andere brandstoffen dan kolen. Naar verwachting is bijstoken van 20 procent biomassa op massabasis realistisch. Dit zijn grote hoeveelheden die, net als de steenkool, per schip moeten worden aangevoerd. Voorwaarde voor E.ON Benelux is wel dat de hele logistieke keten duurzaam blijft.”P+ webtip: Nieuwe centrale E.ON