Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 februari 2009

Drinkwaterbedrijven mogen 15 miljoen in arme landen steken

Een voorbeeld: Ed Nijpels opende eind vorig jaar een openbaar tappunt in Mozambique, in de stad Xai-Xai. Nijpels is de nieuwe voorzitter van Water for Life. Juni vorig jaar nam de Tweede Kamer, met uitzondering van de PVV, een motie aan van de kamerleden Koppejan (CDA), Boelhouwer (PvdA) en Wiegman (CU). Daarin wordt de regering verzocht in overleg met de drinkwaterbedrijven concrete voorstellen uit te werken waarin hun deskundigheid, kennis en ervaring nog meer benut kunnen worden “ter bevordering van een goede drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden.”

Uit dit overleg is de 1 procentnorm geboren. Volgens Coen Sleddering van de VEWIN, de koepel van de tien drinkwaterbedrijven, stamt deze norm uit Amsterdam, waar drinkwaterbedrijf Waternet hem sinds enige tijd in opdracht van de gemeenteraad hanteert. “Dat is voor ons de richtlijn geworden.”

De norm wordt niet opgelegd: individuele drinkwaterbedrijven bepalen zelf of ze er invulling aan geven. “De minister kan dat ook niet”, zegt Sleddering, “omdat de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de aandeelhouders, dus de provincies en gemeenten, en de raden van commissarissen.” Grote drinkwaterbedrijven als Vitens en Evides, samen goed voor 45 procent van de Nederlandse markt, roeren zich flink in ontwikkelingslanden middels de onafhankelijke stichting Water for Life.

De betekenis van de 1 procentnorm is dat drinkwaterbedrijven zich in de rug gedekt voelen door de Tweede Kamer en het kabinet bij het opzetten en uitvoeren van projecten in ontwikkelingslanden. Van de drinkwaterbedrijven wordt een forse bijdrage verwacht aan de uitvoering van Millenniumdoel 7: het halveren van het percentage mensen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen (toiletten en riolen). Nederland zet zich sinds 2005 in om dit voor 50 miljoen mensen te realiseren. De drinkwatersector heeft in 2007 het Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) akkoord getekend met het kabinet om hieraan een bijdrage te leveren.

In bijzondere situaties, bijvoorbeeld natuurrampen, zou het percentage niet als harde bovengrens gehanteerd mogen worden, laat Cramer de Tweede Kamer weten.

P+ webtip: Water for Life

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier