Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 februari 2009

Minister Maria van der Hoeven leidt aan onderuitputting

De “onderuitgeputte” minister Van der Hoeven heeft subsidie klaar staan voor 655 Megawatt aan duurzame energie. Die raakt ze op dit moment aan de straatstenen niet kwijt. Door de lage basisbedragen en de eis aan aanvragers om als volleerde goochelaars binnen een paar maandjes een vergunning tevoorschijn te toveren, is er tot nu slechts voor 155 MW toegekend. Waaronder een aantal verbrandingsovens voor huisafval, die energie opwekken. Dat mevrouw Van der Hoeven nu zo erg “onderuitgeput” is geraakt, heeft ze aan zichzelf te danken.

Hier een overzicht van wat “onderuitputting” in de praktijk betekent.

Beschikbaar geld voor wind op land: voor 500 MW.
Tekort aan aanvragen: voor 404 MW.

Beschikbaar geld voor elektriciteitsopwekking met mest: voor 45 MW.
Tekort aan aanvragen: voor 23 MW.

Beschikbaar geld voor elektriciteitsopwekking uit rioolwaterzuivering: voor 8 MW
Tekort aan aanvragen: voor 8 MW

Deskundigen hebben wel een verklaring voor het mislukken van het aanbod om veel meer windmolens op land te plaatsen. Aanvragen voor subsidie moeten vergezeld gaan van bouw- en milieuvergunningen. Maar tussen de openstelling van de regeling en sluiting daarvan liggen elk jaar maar een paar maanden. Zie in een paar dagen maar eens een vergunning los te peuteren. Er is nogal wat weerstand bij Nederlanders tegen windmolens in de achtertuin, vanwege het geluid, het uitzicht en de schaduw. Een onmogelijke eis dus, van de regelingenmakers op het ministerie van Economische Zaken. Vooraf op eigen risico aan een vergunningstraject beginnen, is door de grilligheid van het beleid ondoenlijk. Dan heb je tonnen weggegooid aan een vergunning en dan besluit de regering om het toch maar weer eens anders te proberen. Ook naar boeren met hun gezonde boerenverstand heeft minister Van der Hoeven niet willen luisteren. Toen “onderuitputting” nog een term was uit economenboekjes, legde Van der Hoeven een Kamermotie naast zich neer om de hoogte van de subsidie meer in lijn te brengen met de adviezen van ECN. De ambtenaren keken echter naar de stapel aanvragen van boeren die er lagen en adviseerden: “Hoeft niet. Belangstelling genoeg.” Daarop trokken de boeren en masse hun aanvraag weer in, want zij hadden op een meer realistische prijsstelling gerekend. Blijkbaar was het voor de ambtenaren teveel moeite om vooraf eens even te bellen met de potentiële aanvragers op het platteland, om zo de minister van een realistisch advies te kunnen voorzien.

Wat nu? Nog meer geld in de pot stoppen, zoals Kamerlid Samsom van de PvdA eerder heeft geregeld? Of toch maar eens luisteren naar het bedrijfsleven en verstandige Tweede Kamerleden als Van der Vlies van de SGP? Het “vrijvallende” geld uit 2008 is voor dit jaar nog beschikbaar. Dat moet er wel wat moeite gedaan worden. Als de “onderuitgeputte” ambtenaren er ook dit jaar weer hun neus voor "de boeren" ophalen, gaat hun verhullende terminologie vertaald worden in gewoon Nederlands, en komen ze te boek te staan als “aardsluiaards”. Dat risico loopt ook minister Van der Hoeven zelf. Op deze manier komt er van de duurzaamheidsdoelstelling van deze regering niet veel terecht.

P+ webtip: De onderuitputtingsbrief van minister Van der Hoeven