Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 februari 2009

83 Groene koeien naar Oeganda

In Oeganda geven de koeien dagelijks vijftien liter verse melk. Dit is voor het gezin een belangrijke bron van voedsel. De gezondheid van de boerengezinnen verbetert door de dagelijkse melk of yoghurt. Melk die overblijft wordt verkocht op de markt, waardoor het gezin een inkomen verdient. Van dit inkomen kunnen kinderen naar school, medicijnen worden aangeschaft of verbeteringen aan het huis worden gemaakt. En dankzij de koeienmest levert de moestuin veel meer op.
 
Uit het succes van deze spaaractie blijkt de grote betrokkenheid van de Nederlandse bevolking, en in het bijzonder de kopers van biologische zuivel, bij concrete vormen van ontwikkelingssamenwerking. Diverse scholen, waaronder de Vrije School in Zeist (2 koeien), en de Bronckhorstschool in Noordwijk (23 deelcertificaten) hebben aktief meegespaard. Maar ook bijvoorbeeld coffee en lunchcafe Anne en Max in Haarlem (56 deelcertificaten).
 
Dagblad Trouw riep haar lezers op om mee te doen met de spaarctie. Via de speciale spaarkaart die via Trouw verkrijgbaar was hebben 1300 lezers meegedaan aan de spaaractie. De Trouw lezers hebben op deze manier 7 koeien bij elkaar gespaard voor gezinnen in Oeganda.
 
P+ webtip: Heifer