Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 februari 2009

Economen willen fonds om prijs van tropenbossen te bepalen

In de Verenigde Staten is GDM sinds jaar en dag geïmplementeerd, zegt Leemans, onder meer bij het behoud van wetlands, het Wetlands Banking programma. "Het komt er op neer dat je het gebruik van wetlands voor ontwikkeling elders moet compenseren door een even grote kwaliteit terug te brengen en te beschermen. Door het herkennen van de waarde van biodiversiteit neemt de acceptatie voor de bescherming ervan toe. Natuurreservaten krijgen meer fondsen als je de natuurdiensten weet te benoemen."

Leemans maakt deel uit van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen, die in januari is geïnstalleerd. De taskforce gaat het kabinet de komende drie jaar concrete maatregelen aanreiken voor het behoud van biodiversiteit en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De taskforce staat onder voorzitterschap van Hans Alders, die het idee van een Green Development Mechanism van groot belang zegt te vinden.

De bestaande instrumenten om biodiversiteit te beschermen werken onvoldoende. Cruciaal is dat er en instrument komt dat zorgt voor permanente, lange termijnfinanciering in plaats van kortlopende projectfinanciering. En juist op dat punt is Leemans "zeer sceptisch" over het GDM. Leemans: "Door goede investeringen kun je trends ombuigen. Als Brazilië de bossen in de Amazone wil kappen, kan een fonds zorgen voor goede werkgelegenheidsprojecten die dat voorkomen. De hoeveelheid geld die daarvoor nodig is, kun je ongeveer uitrekenen. Dat kan een enorme ontwikkeling in gang zetten. Maar de effecten in de toekomst zijn oncontroleerbaar." Papier is geduldig, meent Leemans. "Maar ik wil data kunnen verifiëren. Blijft dat bos bestaan?"

P+ webtip: Green Development Mechanism