Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 februari 2009

Satellieten tellen concentratie CO2 in de atmosfeer

De hoop is dat nieuwe data gereed zijn voor de grote klimaatconferentie in Kopenhagen, in december. Dit moet de opvolger van het Kyoto Protocol worden, dat na 2012 op een vervolg wacht. Er zijn nu nog veel onbeantwoorde vragen over de hoeveelheid CO2 die de oceanen kunnen opnemen. Wetenschappers weten niet hoeveel dat precies is. Ook kan CO2 de plantengroei juist bevorderen, wat telers in de kassen in het Westland heel goed weten. Zij krijgen juist CO2 van de raffinaderijen van Shell in Pernis geleverd. Maar is vanuit de ruimte ook te bewijzen hoe groot die extra groei is en hoeveel CO2 deze planten en bomen uit de lucht opnemen?
 
Hoe het werkt? De twee ruimtestations zullen de hoeveelheid infrarood licht in de atmosfeer gaan doormeten. Sommige broeikasgassen absorberen infrarode straling, waardoor ze warmte in de atmosfeer vasthouden. Zowel CO2 als methaangas doen dit, op bepaalde golflengten. Wanneer de stations dit doormeten door een kolom lucht te selecteren, kan de concentratie van moleculen vastgesteld worden. Wanneer dit op de hele wereld gebeurt, is er een veel beter inzicht van de verspreiding van CO2 over de planeet.

P+ webtip: NASA