Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 februari 2009

Bioplastic bakje wapen tegen armoede

Generatieverschil. Zo kan je het onderscheid tussen Ritman en Oung wellicht het beste duiden. De eerste vergaarde een fortuin door de aarde met nog meer plastic op te schepen. En gebruikte die rijkdom voor de aankopen voor de Bibliotheca Philosofica Hermetica (BPH), een van de grootste esoterische bibliotheken ter wereld (Ritman is fervent Rozenkruizer). Toen Ritman zijn bedrijf De Ster, medio jaren negentig van de vorige eeuw, in geldelijke problemen kwam, kocht de Nederlandse Staat een gedeelte ervan op.

Oung pakt het anders aan. Hij wil verschil maken in de manier van ondernemen. Niet later, zoals Ritman, in z'n vrije tijd met op zich lovenswaardige projecten. In 1992 verzamelde Oung enkele groene investeerders en milieuactivisten om zich heen en richtte het bedrijf Roots op, bij verandering van strategie twee jaar geleden hernoemd in Earth Buddy. Deze in Hongkong gebaseerde onderneming heeft brede ervaring met het vinden van ecologische alternatieven voor plastics (uit fossiele grondstoffen) en papier (gemaakt van bomen).

Earth Buddy ontwikkelt, fabriceert en voert de marketing uit voor biologisch afbreekbare, composteerbare bakjes die aan de hoogste standaarden voldoen. Dat loopt uiteen van managementnormen als ISO 14000 en 9001 en de TQM (Total Quality Management) Award in 2006 tot het label composteerbaar in de EU en de VS. De bakjes kunnen in een oven (tot 220 graden Celcius), worden ingevroren (minus 25), ze kunnen tegen olie (150 graden) en water (tot 100 graden). Binnen twee weken tot zes maanden zijn ze weer volledig in de natuur opgenomen.

Nu zijn bioplastic bakjes uit landbouwreststromen (bagasse, riet, stro of bamboe) op zich niets nieuws. Wel apart is dat Earth Buddy de hoge standaarden koppelt aan armoedebestrijding. "We willen een duurzaam landbouwplatform scheppen voor kleinschalige teelt", vertelde hij vorig voorjaar aan Bioplastics Magazine. "Dankzij ons programma kunnen boeren in Afrika, Thailand, India, China en de Philippijnen zich ontwikkelen van leveranciers van ruwe materialen naar hoogwaardige producten. De bijproducten en reststromen die niet in het uitgangsmateriaal voor de bakjes terechtkomen, worden ingezet als biomassa energie en warmte of stroom voor transport, landbouw, productie of huishoudelijk gebruik ter plekke. We dringen aan op een gebalanceerde benadering van plattelandsontwikkeling, bescherming van landrechten, voedselveiligheid en biodiversiteit. Dat is veruit de beste manier om CO2 emissies te beteugelen."

P+ webtip:
Earth Buddy