Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
21 februari 2009

Heemskerk zet alles wat de regering aan MVO doet op een rijtje

Heemskerk over het waarom van alle moeite: "Ondernemers zijn zich ervan bewust dat de continuïteit van hun bedrijf samenhangt met de maatschappelijke acceptatie van de bedrijfsactiviteiten. Ook voor werknemers, bijvoorbeeld in het overleg tussen ondernemingsraden en het bestuur van een onderneming, is MVO van belang. In die zin is maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk element van ons economisch bestel. Er is dus geen reden om te stellen dat MVO een luxe is die we ons nu niet kunnen veroorloven. Dat geldt niet alleen in eigen land, maar ook internationaal."

1. Kennis en bewustwording blijven bevorderen
- MVO Nederland, actief als wegwijzer en aanjager van MVO bij het MKB, wordt tot en met 2012 door de overheid ondersteund. Naast het ministerie van Economische Zaken (EZ) dragen ook de departementen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) financieel bij aan MVO Nederland. MVO werkt met diverse brancheorganisaties samen aan de MVO-agenda. Eind maart organiseren MVO Nederland en EZ een bijeenkomst voor alle betrokken branches om kennis en ervaring uit te wisselen.

2. Transparantie en verantwoording verbeteren
- Het Nationaal Contactpunt voor de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (NCP) organiseert op 30 maart een stakeholderoverleg over de samenhang van verschillende gedragscodes voor MVO.

3. Aandacht voor de aanjagers van MVO
- Opname van MVO in de geactualiseerde Code Tabaksblat naar aanleiding van het door mij gevraagde advies van de Commissie Burgmans hierover.

4. Koppelen MVO/duurzaamheid aan innovatie

5. Internationale diplomatie versterken
- Samen met de Chinese overheid is een traject gestart dat kan leiden tot een wederzijds Memorandum of Understanding over MVO.

6. Aan de slag met MVO in de internationale keten

P+ webtip: MVO-Brief van Heemskerk

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier