Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 februari 2009

NCDO: Subsidie voor publiciteit over ondernemen in arme landen

NCDO stuurt momenteel naar relaties de volgende uitnodiging voor deelname aan het programma PRO-Actief uit. “Hierbij nodigen wij u uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor een door u bedacht project dat voorlichting in Nederland geeft over de rol van ondernemerschap bij armoedebestrijding in ontwikkelingslanden en dat daarmee de (actieve) betrokkenheid bij en discussie over dit thema in Nederland kan vergroten. NCDO is bijzonder geïnteresseerd in projecten die ook inzicht geven in (de resultaten van) inspanningen van Nederlandse overheid en Nederlandse burgers bij ondernemerschap in ontwikkelingslanden.”

Verder: “Voor deze eerste subsidieronde PRO-Actief is maximaal 300.000 euro beschikbaar, met een maximum van 150.000 euro per project. Welke subsidieaanvragen NCDO honoreert, bepaalt ze aan de hand van de subsidievoorwaarden van het reguliere PRO-subsidieprogramma. De voorwaarden voor PRO en daarmee ook PRO-Actief staan vermeld op www.ncdo.nl/pro. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen over de rol van ondernemerschap bij armoedebestrijding in ontwikkelingslanden is 4 mei 2009 voor 9:00 uur.”P+ webtip: NCDO Pro Actief