Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 maart 2009

Duurzame banken aller landen verenigt u

Prinses Máxima onderstreepte het belang van deze bijeenkomst, met haar aanwezigheid. Hier op de foto met directievoorzitter Peter Blom van Triodos Bank. Dat het bankmodel van deze duurzame banken werkt, blijkt volgens Blom uit het feit dat deze banken, zonder uitzondering, een solide groei tonen. Ondanks de financiële crisis. Zij stellen dat nu de tijd rijp is om dit model van duurzame ontwikkeling onder de aandacht te brengen van een breed internationaal publiek. De Global Alliance is daar een uitstekend platform voor.

De twaalf hebben elkaar gevonden omdat zij winst niet zien als het ultieme doel, maar als middel om tot een menswaardige samenleving en een leefbare planeet te komen. “Als opinieleiders binnen de bankenwereld willen wij het debat aangaan met regeringsleiders wereldwijd om te komen tot een acceptabel alternatief voor het huidige systeem. Zo willen wij het pad effenen voor andere banken die hun model willen overnemen,” zo liet Triodos Bank weten.

Prinses Máxima, voormalig bankier en voormalig lid van de Adviesgroep Inclusive Financial Sectors van de Verenigde Naties (VN), sprak de aanwezige politici, academici en topbestuurders uit het internationale en Nederlandse bankwezen toe over het belang van een toegankelijke, transparante en duurzame financiële sector.
Achim Steiner legde de verbinding tussen de klimaat-, voedsel- en de kredietcrisis. Hij wees de toehoorders op de unieke kans die er nu is om het financiële systeem zo in te richten dat rekening wordt gehouden met de effecten op het klimaat. Volgens beiden is de oprichting van de Global Alliance meer nodig dan ooit.

P+ webtip: Triodos Bank