Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 maart 2009

Biodiversiteit weinig gestimuleerd op Nederlandse bedrijventerreinen

Volgens de ecoloog liggen op bedrijventerreinen grote kansen voor het behoud van natuur en biodiversiteit, juist vanwege hun ligging en landgebruik. De meesten staan bekend vanwege hun lelijkheid en prominente aanwezigheid aan de rand van steden en langs wegen. Maar hoewel bijna duizend terreinen dringend aan herstructurering toe zijn, wordt er nu slechts weinig gebruik van natuurontwikkeling gemaakt om meerwaarde te scheppen. “De overheid stimuleert aan de ene kant wel het agrarisch natuurbeheer maar laat dat, op grond van de flora- en faunawet, voor bedrijventerreinen achterwege”, zegt Snep.

Bedrijventerreinen die biodiversiteit daadwerkelijk stimuleren, zijn dan ook als de spreekwoordelijke speld in de hooiberg te vinden. Een van de weinige gunstige uitzonderingen is het bedrijfsterrein van Van Werven, een onderneming die in biomassa handelt, bouw- en sloopafval recycled en aan afvalinzameling doet. Op hun locatie in Biddinghuizen heeft het bedrijf in 2005 een natuurstrook (zie foto) aangelegd waar het voor oeverzwaluwen, vlinders en ringslangen, aalscholvers en andere dieren goed toeven is.

“Het uitgestrekte terrein van Van Werven grenst aan de Ecologische Hoofdstructuur. De natuurstrook van ruim tweehonderd meter lang en dertig meter breed fungeert nu als overloop naar het landelijk gebied. Op de grens heeft Van Werven een oeverzwaluwwand laten neerzetten, een betonnen wand vol gaten waarin zwaluwen kunnen nestelen”, vertelt Snep. Volgens de ecoloog is dit nu een prachtig voorbeeld van hoe bedrijven met natuurclubs samenwerken.

Zulke samenwerkingsverbanden ten gunste van de natuur zou Snep veel meer willen zien. Voordat het zover is, zullen in ons land echter nog een aantal hobbels genomen moeten worden. “Biodiversiteit op bedrijventerreinen staat ver af van de beleving van ondernemingen en projectontwikkelaars. Die laatsten zijn op dit gebied conservatief en weinig innovatief. Dat ik gisteren voor de gemeente Almere een presentatie over biodiversiteit op bedrijventerreinen mocht geven, was op zich al nieuw”, vertelt Snep. Maar de belangstelling neemt allerwegen toe. En de overheid zet bureaus als Stroming en Ark in om tijdelijke natuur op bedrijventerreinen in te richten. Ondertussen gaat Snep, binnen Alterra, door met onderzoek naar de potentie van bestaande bedrijventerreinen voor natuurontwikkeling.P+ webtip: het proefschrift van Snep (PDF van 3,6 MB)

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier