Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 maart 2009

Partin: doe het zelvers in de hulp professionaliseren

PartIn wordt volgens Manders geen concurrent van Partos, de bestaande brancheorganisatie van grote spelers als Oxfam Novib, Cordaid, Icco en Hivos. Maar PartIn is wel een teken aan de wand: de kleine organisaties voelen zich onvoldoende gehoord. In het blad FM, Tijdschrift voor Filantropie en Bestuur, zegt Manders: “In de politiek en media wordt er te veel over ons gesproken en te weinig met ons. Er wordt gegeneraliseerd, vaak op een negatieve manier. Daartegen was tot voor kort maar weinig verweer mogelijk. De grote organisaties hebben hun ingangen bij de politiek en media. Wij niet.”

Het particuliere initiatief dat zich op ontwikkelingslanden richt groeide de laatste jaren uit tot een publiekslieveling, maar de effecten van deze vorm van hulp werden nooit onderzocht. Gemelde successen waren gebaseerd op "van horen zeggen" en gut feelings, schrijft onderzoeker dr. Lau Schulpen van de Radboud Universiteit in 2007 in het eerste wetenschappelijke onderzoek in Nederland dat een licht laat schijnen over de praktijk van het particuliere initiatief.

De studie schets een tamelijk ontluisterend beeld. De lessen die de grote hulporganisaties in door schade en schande hebben geleerd, worden door de kleine genegeerd, al zijn er goede uitzonderingen. Volgens Schulpen moeten kleine organisaties zich veel meer richten op ownership en capaciteitsopbouw in plaats van op wat hij noemt "structurele noodhulp".

Doe-het-zelvers, zoals kleinschalige particuliere organisaties vaak liefkozend worden genoemd, leren veel, maar niet institutioneel, dus niet op basis van controles en evaluaties van hun daden. Slechts een enkele organisatie heeft haar werk gestructureerd laten evalueren, blijkt uit Schulpens onderzoek. Ook leggen de meeste op een zwakke manier verantwoording af aan hun geldschieters. Mislukkingen worden zelden vermeld.

“We hebben de handschoen opgenomen die dr. Lau Schulpen heeft geworpen,” zegt Manders in Trouw. “Volgens Schulpen houden we, als we ons bemoeien met het leven van een ander, ook de verantwoordelijkheid voor ons handelen. Ja, wij maken fouten en we zullen die ook wel blijven maken, maar van die fouten zullen we leren en daarover gaan we met iedereen de dialoog aan. PartIn gaat geen cursussen geven. We willen wel de kwaliteit van de particuliere hulp verbeteren door het uitwisselen van ervaringen en kennis. Grote en kleine hulporganisatie moeten ophouden met elkaar te bekritiseren. We moeten er alles aan doen om ons werk serieus te verbeteren.”P+ webtip: PartIn