Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 maart 2009

Oxxio plaatst slimme meter nummer 100.000

In 2005 introduceerde Oxxio als eerste energieleverancier de slimme meter samen met IBM en KPN op de Nederlandse markt. Op dit moment heeft het bedrijf honderdduizend huishoudens voorzien van één of twee slimme meters (elektriciteits- en/of gasmeter) en heeft daarmee in totaal ruim 180.000 meterinstallaties gerealiseerd. Hoewel de slimme meter zelf geen energiebesparing oplevert, blijkt uit onderzoek van Oxxio dat 33 procent van de slimme-metergebruikers een besparing van vijf procent realiseerde. Achttien procent bespaarde zelfs meer dan tien procent op zijn/haar energierekening. Hieruit blijkt dat huishoudens door gedegen inzicht in gebruik en advies beter in staat zijn om slim met stroom- en/of gasverbruik om te gaan. Besparing op het energieverbruik draagt, naast persoonlijk financieel voordeel, bij aan een beter milieu. Op 24 maart 2009 discussieert de Eerste Kamer over het wel of niet verplicht stellen van een slimme meter. Mocht de overheid de slimme energiemeter verplicht stellen, dan worden netwerkbeheerders hiervoor verantwoordelijk.P+ webtip: Mijn Oxxio