Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 maart 2009

MVO Nederland gaat partnerbijdrage naar omvang vragen

Het eerste bestuur van MVO Nederland. Links Henk van Luijk, midden Margreeth de Boer, rechts Willem Lageweg, nu directeur. In hun afscheidstoespraken in restaurant “De Onthaasting” in Amersfoort toonden De Boer en Van Luijk zich tevreden dat de koers van MVO Nederland aanslaat. Deze week nog kwamen vertegenwoordigers van tientallen brancheverenigingen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het was het bestuur onder oud-minister De Boer dat koos voor een focus op het midden- en kleinbedrijf. In de korte biografie in de Duurzame 100 van Trouw kreeg de politica van de PvdA hiervoor al hulde.

Uit Trouw: “Onthaasting is het woord dat Margreeth de Boer aan onze woordenschat toevoegde. Alle functies opsommen die deze topvrouw vervulde, levert een lange lijst op. De hoogtepunten: het ministerschap op Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en Commissaris der Koningin in Drenthe. Duurzaam Nederland leerde haar kennen als voorzitter van MVO Nederland. Zij stippelde als volleerd politica (PvdA) een koers voor dit nieuwe kenniscentrum uit waar alle al bestaande commerciële adviesbureaus op duurzaamheidsgebied vrede mee hadden. De Boer liet wetenschappers die alsmaar onderzoek willen doen en de grote concerns voor wat ze waren. Ze richtte zich op het midden- en kleinbedrijf, de ruggengraat van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat lukte. Ze nam dit jaar als voorzitter afscheid op het moment dat tal van brancheverenigingen met de eigen leden aan de slag zijn, meestal door de duurzame koplopers uit eigen kring als voorbeeld te stellen.”

Van Luijk, nestor van het ethisch ondernemen in Nederland, sprak de wens uit dat MVO Nederland in de toekomst toch eigen wetenschappelijk onderzoek laat doen. “Dan bied je toch meer dan alleen het doorgeven van door anderen verzamelde kennis.” De ethicus pleit ook voor "aandacht binnen MVO Nederland zowel voor de kracht van individuele voorbeelden als voor de macht van gebundelde initiatieven, daarbij gebruik makend van institutionele analysen van de sociale, economische en politieke verbanden die vandaag de actieruimte bepalen waarbinnen echte verandering mogelijk is. Sinds een aantal jaren groeit de literatuur voor dit onderwerp, de politieke draagwijdte van MVO, zienderogen, door het uiteenwaaieren van het politieke veld in velerlei brandpunten van denkkracht en innovatie. MVO Nederland als "centre de réflection" zou daaraan bewust en actief moeten deelnemen, bijvoorbeeld door allianties aan te gaan met geëigende denktanks."

P+ webtip: MVO Nederland