Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 maart 2009

AH: Goed gesprek over foute soja

Over de verduurzaming van de sojateelt praat Albert Heijn in de Round Table on Responsible Soy (RTRS), een internationaal overlegorgaan van bedrijven en ngos die sinds 2004 een standaard voor duurzame soja ontwikkelen. Genetisch gemodificeerde soja, fatsoenlijke lonen en ontbossing zijn er hot issues. De RTRS sluit gentech-soja niet uit, om de meerderheid van de sojabedrijven niet uit te sluiten: ongeveer 70 procent van de wereldwijde soja is genetisch gemodificeerd.

De RTRS heeft onlangs in Buenos Aires geen overeenstemming weten te bereiken over ontbossing, zegt Jan Maarten Dros van ontwikkelingsorganisatie Solidaridad, en nauw betrokken bij de RTRS. “Het komende jaar zullen de principes en criteria van de RTRS in het veld worden getest. Of, en onder welke voorwaarden, “verantwoorde soja” zich mag uitbreiden ten koste van natuurgebieden, is nog niet overeengekomen.” In mei dit jaar moet de RTRS-standaard formeel worden goedgekeurd door de deelnemende bedrijven en organisaties.

Dros erkent dat de RTRS slechts een bodem in de markt legt met een aantal “minimale sociale en milieueisen”. Maar die zijn niet te onderschatten, zegt hij. “De producenten en industrie klagen steen en been over de criteria van RTRS, dat wijst erop dat deze redelijk genuanceerd zijn.” De angst van Solidaridad is dat het grote producenten gemakkelijk lukt aan de RTRS-standaard te voldoen, en juist kleine familiebedrijven niet. Dros: “Het is immers veel makkelijker en goedkoper om een bedrijf van duizend hectare te certificeren dan honderd van tien hectare elk.” Net als Milieudefensie ziet hij een sleutelrol weggelegd voor de retailsector. “Waarom weigeren supermarkten een paar centen op de producten te doen”, vraagt Dros zich af. Hij geeft zelf het antwoord. “Omdat ze willen stunten met goedkoop vlees en hun leveranciers tegen elkaar willen kunnen uitspelen. Terwijl het de supers en consumenten nauwelijks iets kost en de impact enorm is.”

P+ webtip: Twitter van Milieudefensie