Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 april 2009

Keurmerk voor kweekvis op komst

Margreet van Vilsteren van Stichting De Noordzee vindt het “een heel goed initiatief”. Van Vlisteren: “Tot nu toe was het lastig om goede initiatieven in de aquacultuur te belonen, omdat er geen keurmerk voor bestaat. Met dit label kan dat straks wel en weten bedrijven waaraan ze zich moeten houden.” De Nederlandse bedrijven die kweekvis importeren zijn volgens Van Vilsteren “heel netjes” bezig. “Dus ik verwacht dat het keurmerk snel kan worden ingevoerd.” Een woordvoerder van het WNF daarentegen vindt de voorspelling van twee jaar “voorbarig” en “wel wat snel”.

De markt voor kweekvis is groot en dekt nu al 40 procent van de wereldconsumptie van vis. Aangezien driekwart van de wilde visbestanden overbevist is, zou dat een oplossing kunnen zijn voor het leegvissen van de oceanen, ware het niet dat er grote bezwaren kleven aan de meeste kweekvis. Veel kweekvis wordt gekweekt in open kooien op zee. Om de vis gezond te houden worden grote hoeveelheden antibiotica gebruikt. Ontsnapte kweekvis die kruist met in het wild levende vis, verzwakt de soort, zo stellen tegenstanders. In gesloten systemen speelt dit niet, maar daar zwemt de vis veel dichter op elkaar. Een ander probleem is dat het visvoer van visetende vissen (gedeeltelijk) uit wilde vis bestaat. Zo’n 30 procent van de wilde vis wordt verwerkt tot visvoer. Het kost drie tot vier kilo wilde vis om één kilo zalm te kweken en ongeveer 800 gram voor een meerval.

Het Wereld Natuur Fonds heeft de laatste jaren acht rondetafelgesprekken over aquacultuur georganiseerd, waaraan in totaal tweeduizend mensen deelnamen: boeren, natuurbeschermers, wetenschappers, overheden en anderen. Samen werken ze aan standaarden die de negatieve sociale- en milieueffecten van twaalf soorten kweekvis moeten minimaliseren. Het gaat onder meer om garnaal, zalm, zeeoor, oester, mossel, Pangasius, tilapia, forel en Seriola. Zodra de standaard klaar is, wordt een aparte organisatie verantwoordelijk voor het beheer van het keurmerk. Onderdeel daarvan is de controle en certificering door een onafhankelijke derde partij.
P+ webtip: Aquacultuur