Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 april 2009

Duitsland boekt laagterecord CO2-uitstoot

Duitsland zit qua uitstoot van broeikasgassen nu ongeveer op het niveau van eind jaren tachtig. Onze oosterburen hebben afgelopen jaar 945 miljoen ton kooldioxide uitgestoten. Dat is 23 procent minder dan in 1990, het jaar dat voor het Kyotoprotocol als benchmark wordt gebruikt.

Het is overigens niet alleen de crisis die zorgt voor de opmerkelijke daling van broeikasgassen. Een aanzienlijk deel van de terugval komt door de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en andere maatregelen die de Duitse economie groener moeten maken. De afgelopen jaren zijn de Duitsers druk in de weer geweest met het bouwen van windmolenparken en zuinigere centrales.

Met name het gebruik van steenkool en bruinkool als brandstof voor energiecentrales is daardoor afgenomen. Vooral in de voormalige DDR stookten veel centrales tot voor kort nog op milieu-onvriendelijke bruinkool, wat vooral in de winter een "typisch Oost-Duitse" geur produceert.

P+ webtip: Spiegel