Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 april 2009

Vereniging van medewerkers wil Achmea CO2-neutraal maken

Van der Horst toonde op het Impaction-congres een film die de medewerkers van Achmea zelf hadden gemaakt. Meest ontroerende onderdeel daarvan: interviews met de eigen kinderen. Wat doet je vader en moeder, was de vraag. Die gaan met hun auto elke dag naar hun werk, luidde het antwoord. Wat is de opwarming van de aarde? Zo piepjong nog moesten de geinterviewden daar nog een beetje naar raden. Hoe leg je dat nou uit? Het gat in de ozonlaag werd erbij gehaald. Dat was echt een lastige. Maar een van de kinderen wist wel het uiteindelijke resultaat van die opwarming te melden. Dan stromen we onder water! Waarop er beelden uit de documentaire van Al Gore te zien waren. Een afkalvende ijsmassa. De Hollandse delta die onderstroomt. Het was een ontroerend filmpje, er is geen ander woord voor. Niets zo echt als kleine kinderen.
Van der Horst meldt bescheiden dat de Achmea-vereniging in oprichting dan misschien wel bijzonder voor Nederland is, maar niet voor de wereld. Van der Horst: “De Britse telecomreus BT heeft ook al een vereniging die CO2-reductie uitdraagt. Die club is nog opgericht toen de Nederlander Ben Verwaayen daar nog bestuursvoorzitter was.”
Als reden voor de keuze van de verenigingsvorm geeft hij aan: “Ondernemingsbeleid op duurzaamheidsgebied is 1, maar het is noodzakelijk om daar extra draagvlak onder de medewerkers voor te krijgen. Een vereniging geeft extra schwung, denken wij.”

P+ webtip: Syntrus Achmea