Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 april 2009

Sustainer brengt stroom naar ruraal Afrika

Jan Hein Hoitsma: “De Sustainer is een installatie waarmee in rurale gebieden oliehoudende gewassen en –zaden kunnen worden omgezet in eetbare olie en Biodiesel. De zaden worden opgeslagen in een geïntegreerde bunker van waaruit de oliepers wordt gevoed. Na de olie extractie wordt de olie gezuiverd als eetbare olie of kan dienen als grondstof voor het biodieselproces. Het bijproduct perskoek kan worden gebruikt als veevoer. Veel noten bevatten schillen/hullen, deze kunnen worden gebruikt als brandstof om op te koken. Via een geïntegreerde tankunit is het mogelijk de biodiesel rechtsreeks uit te leveren aan bijvoorbeeld dieselvoertuigen.”

Over de vorm van het ruimtestation: “Op de Sustainer staan 4 windturbines en de zijwanden bestaan uit uitklapbare zonnepanelen waarmee stroom wordt opgewekt. De stroom kan direct aan het net worden geleverd of kan worden gebufferd in een battery pack welke bijvoorbeeld in het donker stroom kan leveren. In de Sustainer is ook een 25 KvA generator aanwezig die loopt op diesel of biodiesel waarmee een constante stroomvoorziening is gewaarborgd. De beschikbaarheid van stroom kan het leven in veel gebieden veraangenamen. Denk aan een koelkast, verlichting en een computer.”

Hoe hij op het idee kwam?
“Omdat we bij ons project in Kenya hebben ervaren wat de positieve spin-off kan zijn wanneer biodiesel wordt geproduceerd uit lokaal beschikbare zaden. Tevens was daar ter plekke behoefte aan betrouwbare stroomvoorziening. Dit bracht ons op het idee een all-in one geïntegreerde en flexibele oplossing te bieden. Dit heeft geresulteerd in de Sustainer. We zien nu al dat veel mensen spontaan op grootschalige wijze bomen beginnen te planten in het bos of op hun land. De Sustainer levert werkgelegenheid op.”


Solarix ontwikkelt, bouwt en levert kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie in het algemeen en biodiesel in het bijzonder. Daarnaast verzorgt Solarix het bouwmanagement van grote tweede generatie biodiesel fabrieken, zoals Greenmills Amsterdam met een capaciteit van 100.000 ton per jaar. Ook bouwt Solarix oleochemische installaties voor de raffinage en productie van plantaardige olie of dierlijk vet.

P+ webtip: Solarix

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier