Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 april 2009

Garantiefonds Utrecht voor toepassen groene energie

Lokale Rabobanken in de provincie en ook Triodos Bank hebben interesse getoond in de uitvoering van de regeling. De banken kunnen zo met minder risico een lening verstrekken, waardoor ondernemers hun groene energieprojecten toch kunnen financieren. Het maakt niet uit welke: alles is goed. Koude-warmteopslag, isolerende maatregelen, energiebesparende aanpassingen aan bedrijfsprocessen of decentrale warmteopwekking als een biowarmtekrachtkoppelinginstallatie, co-vergisting en warmtepompen. Het fonds staat niet open voor particulieren, maar wel voor MKBers, non-profit instellingen zoals bijvoorbeeld scholen en verenigingen van eigenaren die gevestigd zijn in de provincie Utrecht.

De provincie geeft op de eigen website details van de garantieregeling. Om voor de bankgarantie in aanmerking te komen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

. Het energieproject draagt tenminste 20 procent of meer bij aan de reductie van CO2-emissie ten opzichte van een project met een vergelijkbare capaciteit aan energieopbrengst.
. Het energieproject heeft een terugverdienperiode van 5 tot 10 jaar. Dit is de periode waarin de extra investeringen worden terugverdiend.
. Het energieproject voldoet aan de energieprestatie-eisen die in het kader van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 (EIA) aan energieprojecten worden gesteld met uitsluiting van de categorie energieadvies.

Ondernemers die in financiële moeilijkheden verkeren komen niet in aanmerking voor de regeling en ook niet de bedrijven die ook zonder garantieregeling de zaak met de bank wel rond krijgen.

P+ webtip: Energie Garantiefonds Utrecht

P+ webtip: Welke projecten?