Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 april 2009

Bankierseed kwam uit koker van Van Mierlo en P+

Eergisteren kwam de Commissie Maas met haar rapport over de toekomst van bankieren (en de lessen uit de crisis). De gedachte van een bankierseed uit Gepast en ongepast geld komt hierin terug als een verplichte “Bankiersverklaring”, schiftelijk af te leggen alvorens DNB een verklaring van geen bezwaar afgeeft. Andere bancaire echelons moeten die verklaring mede ondertekenen.

Hans Ludo van Mierlo: “De commissie Maas doet zelfs een voorstel voor de tekst en die spoort sterk met de eed die ik in mijn boek voorstelde. Gisteren werd ik in een toelichting voor bankiers met zoveel woorden aangewezen als de vader van de bankiersverklaring.”
   
De passage uit het rapport Maas waar het om gaat:  

“Ik verklaar dat ik mijn functie als bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de bank betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de bank opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant voorop en zal hem zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als bankier van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn bancaire kennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden.”De komende tijd zal overleg plaatsvinden met De Nederlandsche Bank, toezichthouder AFM en het ministerie van Financiën over snelle invoering van de eed.P+ webtip: Commissie Maas (PDF)

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier