Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 april 2009

Bernhard van Oranje: ICT-ers niet als Kuifje naar Afrika

Van Oranje signaleerde dat de kredietcrisis in de ict-industrie voor het eerst zichtbaar werd toen inhuurcontracten niet werden verlengd. “Dan moet je niet denken aan verbintenissen van een paar maanden of een half jaar. Sommige mensen werken al jarenlang op deze basis bij een-en-dezelfde opdrachtgever. Dat gaat problemen opleveren, want zo iemand is op een gegeven moment de enige in een bedrijf die weet hoe bepaalde problemen even opgelost moesten worden.”
Volgens de ict-specialist kan de besparing op personeelskosten beter op een andere manier gezocht worden. “Er valt in de verdeling van geld te snijden. Voor mij is het al tijden een doorn in het oog dat de ict-branche ergens eenzaam bovenaan in lijstjes met twijfelachtige statistieken prijkt. Ruim 70 procent van de arbeidsplaatsen wordt door gedetacheerden gevuld. Zonder hard commitment naar de organisatie toe worden ze afgerekend volgens het principe “uurtje factuurtje”. Als er iets misgaat, zetten ze vrolijk een tandje bij, want de meter loopt toch.”
Van Oranje zelf pakte deze uitdaging zelf op door “nearshoring” te ontwikkelen. Toen hij rond na de eeuwwisseling geen mensen meer kon vinden, begon hij ict-specialisten in Balkanlanden te verzamelen. “Dan huur je niet meer een persoon in, maar betaal je voor het oplossen van een probleem tegen een aantrekkelijke prijs.” Op afstand werken is in de ict inmiddels een bekend verschijnsel. Hetzelfde zouden Nederlandse ict-specialisten nu voor IICD in arme landen kunnen doen, nu ze “in between jobs” zijn. Aan wat voor soort oplossingen kunnen ze dan werken? Van Oranje noemt een favoriet voorbeeld: “Afrika kent een tekort aan gespecialiseerde artsen. Wat zie je dan gebeuren? In een ver afgelegen ziekenhuis wordt een röntgenfoto gemaakt, maar is er geen specialist aanwezig om vast te stellen wat er moet gebeuren. Het IICD heeft een computerverbinding aangelegd, waardoor de scan kan worden doorgezonden. Het ziekenhuis krijgt een analyse terug en kan de behandeling starten. Onderwijs op afstand kan het probleem van een tekort aan leraren oplossen. ICT kan boeren inzicht verschaffen in de werkelijke prijzen op de wereldmarkt van hun grondstoffen, zodat ze minder afhankelijk worden van handelaren. Om deze oplossingen te bereiken, hoeven we geen duizenden Kuifjes naar Afrika te sturen. Dan kan ook vanuit Nederland.”

P+ webtip 1: Levi9 van Bernhard van Oranje

P+ webtip 2: IICDP+ webtip 3: Impaction