Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 april 2009

Bundeling van financiële en MVO-verslagen stille revolutie

In een persoonlijke column schrijft Van der Molen over de verwarring die door de bundeling ontstaat. Ook bij het uitreiken van prijzen voor het beste duurzaamheidsverslag. "In februari heb ik nog een vergadering bijgewoond over de toekomst en afstemming van de ACC Awards (Nederlandse prijs voor beste MVO verslag) en de MVO Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken. Heikel punt was: hoe kun je nu een herkenbare prijs in de markt houden voor een MVO-verslag? Er is ook een prijs met een ranking op transparantie op MVO-gebied van het ministerie van Economische Zaken. Die prijs kan ook gezien worden als een prijs voor het beste verslag." Ten onrechte vindt Van der Molen. "Toegankelijkheid, communicatie-aspecten en opzet van een verslag spelen daarin ook een rol. TNT had net die dag als eerste Nederlandse onderneming hun MVO-verslag gepubliceerd. De bij dit verslag betrokken accountant van PWC zat de vergadering bij te wonen met waterige ogen door de korte nacht. Niemand van de aanwezige experts had op dat moment de verwachting uitgesproken dat integratie van verslagen kort daarop een grote vlucht zou nemen. Ikzelf ook niet. Een week later kwam de verrassing van Philips. De ACC Awards kan eigenlijk wel opgedoekt worden als deze trend zich zo voortzet. Ook een grote buitenlandse onderneming als Syngenta kwam ineens met een geïntegreerd verslag."

Van de Molen raadt naar de reden van bundeling: "Wellicht is kostenbesparing een reden voor de integratie. Er behoeven immers geen twee afzondelijke publicaties meer gemaakt te worden. Dat levert een besparing op van kosten van drukwerk, proceskosten en accountantskosten voor verificatie. Een veel meer voor de hand liggende reden is wellicht de overgang naar het puur en alleen online publiceren van jaarverslagen. Veel ondernemingen hadden al geen papieren uitgave meer van het MVO-verslag. Nu is dit ook ingezet voor het financiële jaarverslag. Als beide jaarverslagen dan al geen "tastbare" producten meer zijn dan is de stap naar online-integratie snel gemaakt. Sommige bedrijven bieden internettools aan waarmee je als bezoeker zelf een jaarverslag van dat bedrijf kunt samenstellen met daarin alleen de onderwerpen van je interesse."

Toch maken niet alle bedrijven ophef over deze nieuwe trend. Van der Molen: "Het is opvallend dat een onderneming als Philips in het persbericht bij het jaarverslag geen enkel woord heeft besteed aan deze integratie. Die heeft toch een hele historie opgebouwd met afzonderlijke MVO-jaarverslagen."

Tenslotte: "Het wordt voor de accountantsbranche maar ook voor het Global Reporting Initiative (GRI) en de NIVRA/VMA inzake de ACC Awards een grote vraag hoe zij met deze trend moeten omgaan."

P+ webtip: Alle duurzaamheidsverslagen