Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 april 2009

MVO Nederland schetst grootste 5 uitdagingen

MVO Nederland telt op dit moment een klein team van 16 krachten met een jaarbudget van 1,5 mln euro (exclusief projecten). Dat kan zo niet lang duren, schrijft MVO Nederland. “Gezien de sterk groeiende vraag naar onze activiteiten is deze situatie niet langer houdbaar. Vandaar dat er op dit moment hard wordt gewerkt aan plannen om enerzijds extra middelen aan te trekken en anderzijds bepaalde activiteiten af te bouwen.”

Waaruit bestaan die activiteiten? We noemen alleen de punten uit het Brancheprogramma.

. Op dit moment worden ca 35 brancheorganisaties ondersteund met kennis en advies. Zie de volledige lijst in bijlage. Dat betekent dat we hen bijstaan bij het bewustmaken van hun achterban, bij het opzetten van communicatieactiviteiten, bij workshops, bij het formuleren van beleid, bij het opzetten van projecten, bij monitoring, etc

. Via deze organisaties en hun kanalen bereiken we ca 50.000 ondernemers met concrete MVO informatie

. Momenteel zijn er met ca 10 nieuwe brancheverenigingen oriënterende contacten over hun deelname aan ons brancheprogramma

. Voorbereiding van een groot MVO programma voor de food en agrosector (projectsubsidie)

. Voorbereiding van een MVO programma voor de sector financiële dienstverleners
. Inmiddels circa 20 branchespecifieke MVO dossiers op onze website
. Jaarlijks worden voor vertegenwoordigers van de brancheorganisaties 4-5 intervisiebijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen van gemeenschappelijk belang, zoals communicatie over MVO met je achterban, duurzaam inkopen door de overheid, verankering van MVO in de belangenbehartiging, samenwerken met NGO’s, ketenverantwoordelijkheid, etc

De andere activiteiten worden opgesomd in een PDF.
P+ webtip: 5 jaar MVO Nederland