Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 april 2009

Tienduizend aansluitpunten voor elektrische auto

Netbeheerder Enexis, vroeger onderdeel van Essent, is al ruim een jaar bezig met onderzoek naar een nieuwe energie-infrastructuur nu decentrale energiebronnen steeds meer aandeel in de mix krijgen. Motor achter invoering van deze energiebronnen is, zo geloven vele deskundigen, de elektrische auto. Over enkele jaren, als er naar verwachting enkele honderdduizenden elektrische auto’s in ons land rijden, kunnen deze ook hun stroom aan het openbare net leveren. “Een stopcontact is bi-directioneel en wordt enkel beperkt door de capaciteit van het aansluitpunt”, licht Postma toe.

Het probleem is echter dat er nog veel te weinig aansluitpunten voor deze auto’s zijn. Om de invoering dan ook gecontroleerd te laten verlopen, heeft Enexis, samen met Liander en Delta, het initiatief genomen de eerste tienduizend punten onafhankelijk van de markt te financieren. Daarmee is circa vijftien miljoen euro gemoeid.

“Wij willen”, zo gaat Postma door, “de eerste drie jaar voor elke elektrische auto een aansluitpunt aanleggen. Met ruim een dozijn autoleveranciers hebben we inmiddels afspraken gemaakt waar deze punten komen.” Over de precieze locatie van deze punten is op dit moment weinig bekend. “Het is maatwerk. Als eigenaar van een elektrische auto wil je immers dat deze vlak voor je deur of op je eigen parkeerplaats ligt. Het hangt van de leveranciers, de eigenaar en de gemeente af hoe dit gestalte krijgt.”

De komende maanden voert de Stichting Mobile Smart Grids van de gezamenlijke netbeheerders onderhandelingen met vrijwel alle grote en kleine gemeenten in Nederland over de aansluitpunten. Want die willen wel. Zo heeft de provincie Brabant het voortouw genomen tot facilitering van 200.000 elektrische auto’s in 2020 en staan grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht) positief tegenover punten op openbare parkeerplaatsen. Wie de vergunning voor de aansluitplaats gaat coördineren, is op dit moment nog onderwerp van discussie: de stichting of de gemeente. Na de zomervakantie hoopt de Stichting operationeel te zijn. P+ webtip: Mobile Smart Grid