Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 mei 2009

Het NIC: Hoe koop je nou duurzaam kunstgras?

De concrete vraag kwam uit de gemeente Almere: “Wij willen duurzaam inkopen en staan voor de volgende vraag. Vorig jaar heeft ons college van Burgemeester en Wethouders duidelijk aangegeven dat Almere het Cradle to Cradle–principe wil inzetten. Simpel gezegd betekent dit dat er na afronding van de levenscyclus van een product geen afval overblijft, maar dat alle grondstoffen uit een product voor hergebruik opnieuw kunnen worden ingezet. Voor de kunstgrasvelden gaat dit nu absoluut nog niet op, omdat de oude afgedankte kunstgrasmatten niet geschikt zijn voor dit principe. Nog erger: er is op dit moment feitelijk geen bestemming meer nadat de oude mat wordt afgevoerd. Matten van vier jaar en ouder worden als chemisch afval beschouwd en dienen alleen nog als brandstof voor afverbrandingsovens. Wat adviseert u ons, wanneer wij grasmatten willen inkopen?”

In P+ worden de keuzes tussen echt gras en kunstgras eerst aan een analyse onderworpen aan de hand van People, Planet, Profit-criteria. Daaruit blijkt dat ook aan echt gras milieunadelen kleven. Het moet gemaaid worden, wat energie kost, menskracht, waarbij soms ongelukken gebeuren. Echt gras is in de winter niet altijd bespeelbaar.  

Uiteindelijke adviseert Reijniers: “Wanneer de duurzaamheidslat zo hoog wordt gelegd als Almere dat doet, is er op dit moment nog geen producent te vinden die een volledig industrieel herbruikbare kunstgrasmat kan leveren. Helaas is de markt nog niet zo ver. Betekent dit dat er dan automatisch voor natuurgras gekozen moet worden? Dat zou ik ook niet willen zeggen. Door het afbreken van de dialoog, ontneem je jezelf de mogelijkheid om de producenten van kunstgras te stimuleren om hun product verder te ontwikkelen. Maak liever de nieuwe criteria aan producenten vooraf in de markt bekend. Formuleer de eisen in lijn met de beleidsmatig kader dus nadrukkelijk. Ga vervolgens in de markt de haalbaarheid beoordelen, ga tot het maximaal haalbare en stimuleer daarmee jezelf en andere gemeenten tot het doorontwikkelen van kunstgrasmatten tot het gewenste ambitieniveau. Vraag ook aan leveranciers welk plan van aanpak zij hebben om verdere doorontwikkeling te realiseren. Ook mijn organisatie kan dan de producenten en leveranciers hier op aanspreken. Door samenwerking in de keten kunnen wij tot de gewenste innovatie komen.”

P+ webtip: PDF artikel Ask Jacques