Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 mei 2009

Guerrilla gardening rukt ook in Nederland op

De eerste acties van moderne guerrilla gardeners dateren uit 1977. Op een braakliggend terrein in New York verschenen plotseling tomatenplanten, aldaar in de vuilnis geplant door een kunstenares. Dat inspireerde omwonenden om in de stad een illegale tuin aan te leggen. Het voorbeeld werd alras gevolgd in de VS en Europa. Zo is de Dag van de Arbeid (1 mei) bij onze zuiderburen sinds 2006 ook wel bekend als de International Sunflower Guerrilla Day.

In feite grijpt de beweging terug op een nog ouder idee waar de naam van een indy-band zelfs vandaan komt: de Levellers. Tijdens troebelen in Engeland van 1849 richtten agrarische communisten de True Levellers of Diggers op. Economische gelijkheid kon volgens hen alleen kon geschieden door openbaar land (commons) opnieuw te verdelen en dat gezamenlijk te bewerken (vandaar de namen levelling, gelijkmaken, of digging, graven).

George Monbiot, schrijver en milieuactivist, gebruikte dat gegeven voor de campagne The Land is Ours voor publieke toegang van de commons, de landerijen die de landadel nu in bezit heeft genomen. Een van de eerste akties van de campagne was, in 1995, dan ook de bezetting van St Georges Hill in Surrey waar de Diggers in 1849 hun eerste illegale tuinen begonnen.

In Nederland heeft een dergelijke beweging nooit voet aan de grond gekregen en zijn de tegenstellingen veel minder hard. Hier hoeven guerrilla gardeners geen nachtelijke raids te houden, bang voor de politie. Schuilnamen zoals Sally1603 of Albert93 zijn niet nodig. Of vanuit een rijdende auto zaadbommen op rotondes neer te gooien die met zaadjes, mest en water gevuld zijn. In Nederland is guerilla gardening veel meer een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid, oogluikend toegestaan door gemeentes. Lagere overheden hebben immers steeds minder de middelen voor onderhoud van de publieke ruimte en openbaar groen. Wie een schep, een opgeruimd gemoed en wat planten of zaadjes heeft, kan zich bij een lokale groep van de guerrilla gardeners van GroenLinks aansluiten. P+ webtip: Guerrilla Gardeners