Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 mei 2009

Warmte-koude opslag Diemen voor 1200 woningen tegelijk

Bas van de Griendt, milieumanager bij Bouwfonds Ontwikkeling: "Uit onderzoek blijkt dat consumenten best meer willen betalen voor een energiezuinige nieuwbouwwoning, als kan worden gegarandeerd dat deze investering zich binnen afzienbare tijd terugverdient. Met de woningen in Plantage de Sniep wordt een goede start gemaakt. We willen dit systeem zeker meer en meer gaan toepassen."

De Taskforce WKO (waar Van de Griendt lid van is) kwam onlangs met aanbevelingen om de groei van WKO te versnellen, omdat het systeem geld en CO2-winst oplevert. Dit rapport werd vandaag officieel aan Minister Cramer aangeboden. Het ministerie gaat werk maken van deze aanbevelingen uit het rapport "Groen licht voor bodemenergie".Volgens de taakgroep WKO moeten de wetten en regels, maar ook de bevoegdheidsverdeling rondom warmte-koude opslag op de schop:+ de nu vaak zware vergunningsprocedure wordt voor veel gebieden vervangen door een melding of door een snellere, meer uniforme vergunning. De taakgroep heeft hiervoor een eenvoudig verkeerslichtmodel ontwikkeld;+ het ontwerp en de realisatie van warmte-koude opslag moeten voldoen aan een kwaliteitskeurmerk;+ de regie bij een lichte vergunningprocedure moet door de gemeenten worden gevoerd op basis van masterplannen en structuurvisies;+ de motor achter de groei van warmte-koude opslag, namelijk een goede verdeling van kosten en baten, wordt versterkt door afspraken te maken over samenwerking tussen investeerders en gebruikers.P+ webtip: Groen Licht voor Bodemenergie