Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 mei 2009

18.000 Palingen terug in natuur

Wethouder Boerman van gemeente Kampen heeft 5.000 palingen losgelaten bij de Kampermolen in de IJssel. De overige 12.500 zijn op diverse plaatsen in de IJssel, Ganzendiep en Goot teruggezet in de natuur om ze terug te brengen op plaatsen waar deze vissoort weinig of niet meer voorkomt. In Duitsland heeft de uitzet van in gevangenschap groot gebrachte paling al wetenschappelijk aantoonbaar tot succes geleid. Daarom is bij deze terugplaatsing gekozen voor palingen van Viskwekerij Aquafarm; de palingen wegen ongeveer 10 gram per stuk.
 
Hoewel paling waarschijnlijk al duizenden jaren op onze planeet voorkomt gaat het niet goed met de hoeveelheid wilde paling in Nederland. Door kunstmatige barrières die wij in ons waterrijke landje hebben opgeworpen zoals dijken, stuwen, elektriciteitscentrales, gemalen en dergelijke kunnen jonge palingen hun leefgebied niet bereiken en de volwassen palingen kunnen niet op huwelijksreis. Overbevissing door de mens, maar ook de vraatzucht van de aalscholver eisen hun tol. Allemaal redenen waardoor onvoldoende volwassen palingen de weg terug naar hun geboortegrond, de Sargasso Zee in de Atlantische Oceaan, kunnen vinden.
 
Sinds 1946 werd door de Organisatie Verbetering Binnenvisserij (OVB) ruim 1,67 miljoen kilo pootaal en bijna 250 duizend kilo glasaal uitgezet in Nederlandse binnenwateren. Topjaren waren 1979 met 10.200 kilo glasaal en 2000 met 30.000 kilo pootaal.
Een paling kan tussen de twee en vier miljoen jongen krijgen. “Ons doel is al bereikt als er één van deze 18.000 uitgezette palingen de Sargassoze bereikt en zo voor nageslacht kan zorgen’, aldus de initiatiefnemers.