Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
18 mei 2009

Al 1250 mensen vulden GroeneKieswijzer in

Juist op milieugebied heeft het Europees Parlement een belangrijke stem. Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu: “Het is dan ook van belang dat je weet hoe de partijen denken over milieuonderwerpen. Deze site geeft je daarin snel inzicht en helpt je bij het maken van je partijkeuze voor 4 juni.”

Het Europees Parlement dat in juni wordt gekozen heeft al onmiddellijk een stevig pakket aan milieuonderwerpen op zijn bord. Dat varieert van het aanscherpen van zuinigheidseisen aan elektrische apparaten en het aanpakken van de luchtvervuiling tot aan het zorg dragen voor een leiderschapsrol bij het afsluiten van het wereldwijde klimaatverdrag in december in Kopenhagen.

Ter illustratie twee van de 20 stellingen waarop deze internettool vraagt te reageren:

+ In Europa moeten nieuwe kolencentrales worden toegestaan, omdat we dan onafhankelijker worden van gas- en olieimporten

+ Vanwege milieuvervuiling en dierenleed door de vleesproductie moet niet-biologisch geproduceerd vlees in het hoge BTW-tarief vallen

Wij waren binnen 2  minuten klaar.P+ webtip: Groene Kieswijzer