Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 mei 2009

Ketenaanpak Malinese mango-export voorbeeld voor andere landen

Een praktijkvoorbeeld is de export van Malinese mangos naar Nederland. De Nederlandse ambassade in Mali investeerde 1,3 miljoen euro ontwikkelingsgeld in de bouw van een distributiecentrum in de hoofdstad Bamako voor de mango-export. Het centrum opende in maart 2009 de deuren. Tot die tijd werden de mangos via vrachtvluchten geëxporteerd. Nu gaan de meeste vruchten in klimaatgecontroleerde scheepscontainers richting Europa, een stuk goedkoper en beter voor het milieu.

Ook werd de hele handelsketen de afgelopen jaren met steun van het ministerie onder de loep genomen, samen met private partners als groente- en fruitimporteur Bakker Barendrecht en supermarktketen Ahold. Malinese boeren en mango-exporteurs kregen advies over de promotie van hun product in Europa. Het Centrum tot Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI) hielp hen het EuropGap certificaat te verkrijgen, waar sociale- en milieuaspecten een onderdeel van zijn. Hierdoor voldoen de exporteurs aan de strikte markteisen op onder meer het gebied van voedselveiligheid die Europese importeurs, zoals Ahold, hanteren.

Een van de belangrijkste veranderingen betrof de verbeterde samenwerking in de keten, tussen exporteur en producent maar ook tussen de exporteurs onderling. Een woordvoerder van het CBI wijst erop dat dankzij de inspanningen de export van mangos vanuit Mali toenam van 3.000 ton naar een enkele afzetmarkt (Frankrijk) in 2005 tot een geschatte 15.000 ton naar verschillende Afrikaanse markten en naar vijf Europese landen in 2009.

Nederland stelt jaarlijks ongeveer 550 miljoen euro beschikbaar voor handelsbevordering in ontwikkelingslanden. Minister Koenders zei in een toelichting dat hij erop mikt dat “de Europese donoren niet alleen effectiever met elkaar gaan samenwerken, maar ook een ambitieuze concrete Europese Aid for Trade-agenda met elkaar gaan afspreken”. De steun van de WTO, die een warm voorstander is van een dergelijke programma, kan een flinke stimulans betekenen voor deze aanpak.  


P+ webtip: CBI