Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
29 mei 2009

Het non-effect van de nieuwe MVO-code

Op verzoek van staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken, portefeuillehouder MVO) heeft een commissie onder leiding van oud-Unilever topman Burgmans eind vorig jaar voorstellen gedaan over het opnemen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de aangepaste corporate governance code (voorheen de code Tabaksblat). In die code is nu opgenomen dat het bestuur verantwoordelijk is voor “de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen”. Het kabinet heeft deze week laten weten de wijzigingen van de code te delen. Integratie van MVO in de bedrijfsvoering draagt volgens Heemskerk niet alleen bij aan de reputatie en de waarde van de onderneming, door erover te rapporteren zijn er “concrete aanknopingspunten voor een dialoog met aandeelhouders én de andere belanghebbenden bij het bedrijf.”

“Prachtig”, zegt Bernedine Bos van MVO-Nederland, de wegwijzer voor ondernemend Nederland op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Je kunt er niet tegen zijn, alle beetjes helpen, en het zet iets meer druk op beursgenoteerde bedrijven. Maatschappelijke organisaties die problemen constateren bij deze bedrijven, kunnen verwijzen naar de code. Maar wat is het effect op die honderdduizenden mkb-bedrijven? De code is niet meer dan een piketpaaltje in een proces, maar het geeft dat proces geen boost.” In zijn rapport van november 2008 stelt de commissie-Burgmans dat de code voor niet-beursgenoteerde ondernemingen “als leidraad voor governance vragen zeer goed bruikbaar is.” Op die manier verwachten Burgmans cs. dat de code van invloed zal zijn op deze bedrijven.

Bos ziet in de code vooral een sturingsinstrument van de overheid, terwijl MVO volgens haar betekent dat bedrijven kansen zien en grijpen. “Dit is het formele, langzame proces, waarbij de kaders strakker worden gedefinieerd. Maar wat doet de overheid als een bedrijf rapporteert dat het in 2009 niet zo aan maatschappelijk verantwoord ondernemen is toegekomen? Sancties zijn niet mogelijk.”

Veel meer mogelijkheden ziet Bos in een sectoraanpak, die ook het MKB aangaat. “Het MKB met veel centraler in het beleid komen te staan. Formuleer doelen en ambities voor een hele sector, dat werkt veel beter. De politiek moet zijn focus op de kleine groep beursgenoteerde bedrijven loslaten.”P+ webtip: EZ over de nieuwe code