Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
30 mei 2009

Jonge bankiers willen Nutsbanken en Gutsbanken

De jonge bankiers hebben een reeks uitganspunten gekozen die alle 5 met een D beginnen. Wat moet de bank van de toekomst zijn?
+ Dienend
+ Duidelijk
+ Duurzaam
+ Divers
+ Dialoog voerend

Wij citeren: “Diversiteit van bankiers is tevens van belang. Een divers management waarin nieuwe tegengeluiden en invalshoeken worden gewaardeerd, neemt betere beslissingen. Wij zijn van mening dat banken, net als andere bedrijven, niet succesvol kunnen zijn als zij niet een zekere afspiegeling vormen van de maatschappij. Diversiteit van het management (naar geslacht, afkomst, leeftijd en anderszins) is een voorwaarde voor succes.”

Voor zo ver wij ze kennen, zijn het dertigers, die dit schrijven. Een zekere bescheidenheid karakteriseert ze wel. Ze maken duidelijk dat ze het later, als ze misschien zelf CEO zijn, niet alleen aankunnen. “Banken kunnen deze rol alleen optimaal vervullen indien stakeholders (inclusief klanten) hun eigen verantwoordelijkheid nemen; niet alleen in woorden maar zeker ook in daden. In die zin krijgt elke maatschappij de banken die zij verdient.” Wat de jonge bankiers betreft is het debat over bankieren hiermee geopend.

P+ webtip: De PDF van de jonge duurzame bankiers