Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 juni 2009

Glasscherven per schip naar recycling


Het vervoer per schip is onderdeel van een nieuwe overeenkomst tussen Vlakglas Recycling Nederland en de Van Gansewinkel Groep. Vlakglas Recycling Nederland is in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van vlakglas (ramen). Per jaar wordt circa 75.000 ton vlakglas door de Van Gansewinkel Groep getransporteerd naar diverse verwerkers van vlakglas. Een groot deel hiervan wordt verwerkt door Maltha in Lommel.

Lieve Declercq, directeur van Maltha: “Met dit nieuwe logistieke concept voor Vlakglas Recycling Nederland  weten we het transport van vlakglas te verduurzamen. We denken continu na over alternatieve vormen van vervoer. Per jaar vermijden we miljoenen wegkilometers door transport per schip of trein. Daarnaast werken we constant aan routeoptimalisatie.”  

Cor Wittekoek van Vlakglas Recycling Nederland: “We hebben in 2008 een tender uitgeschreven voor de totale logistiek van vlakglas in Nederland. De Van Gansewinkel Groep scoorde daarbij het best op het gebied van landelijke dekking, duurzaamheid, efficiency en prijs.”

De Van Gansewinkel Groep gaat op jaarbasis circa 23.000 ton vlakglas per schip van Amsterdam naar Lommel transporteren. Per vaart wordt ongeveer 800 ton glas vervoerd.

P+ webtip: Vlakglasrecycling