Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 juni 2009

Kernactiviteiten Econcern overgenomen door Eneco

Onmiddellijk na hun benoeming hebben de curatoren Louis Deterink en Willem Jan van Andel met assistentie van ING Corporate Finance een controlled auction georganiseerd.
 
Vandaag is overeenstemming bereikt met Eneco over de overname door Eneco van delen van Ecofys en Evelop, en een deel van de biomassa activiteiten. Over de activiteiten van Ecostream hopen partijen op korte termijn eveneens overeenstemming te bereiken.
 
Voor de overname zal nog toestemming moeten worden gegeven door de bevoegde mededingingsautoriteiten.
 
Curatoren voeren nog gesprekken met andere partijen over de activiteiten die niet door Eneco worden overgenomen.
 
"Wij prijzen ons gelukkig dat in Eneco, met haar uitstekende reputatie op het gebied van duurzame energie, een geschikte overnamekandidaat is gevonden. Door deze overname van kernactiviteiten behouden naar verwachting ruim 400 werknemers in binnen- en buitenland hun baan”, aldus Louis Deterink en Willem Jan van Andel.
 
In totaal zijn op dit moment 1100 mensen wereldwijd werkzaam bij Econcern. Eneco zal ongeveer 400 mensen meenemen.